Nowości:
 • 29 października br. odbędzie się w siedzibie firmy WESSLING Polska Dzień Otwarty, którego celem jest przedstawienie profesjonalnego podejścia do problemu ochrony środowiska na etapie planowania i realizacji projektów.

  [więcej]
 • "Dobry Klimat dla Rodziny" jest konkursem ogólnopolskim, powołanym przez Parę Prezydencką RP, Annę i Bronisława Komorowskich, w celu docenienia działań służących rodzinie w firmach komercyjnych.

  [więcej]
 • WESSLING Polska jest pierwszą firmą komercyjną w Polsce, która postanowiła - w ramach Zarządzania Różnorodnością - zrealizować projekt Żywej Biblioteki wewnątrz swojej organizacji.

  [więcej]
 • Od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. Konfederacja Lewiatan wraz z firmą Deloitte realizowała projekt „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR”, którego efektem był konkurs "Lider Dialogu z Interesariuszami".

  [więcej]

Strona domowa

Witamy na stronach WESSLING Polska sp. z o.o.

Jesteśmy międzynarodową firmą działającą w zintegrowanym podejściu do jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska – QSHE (Quality, Safety, Health and Environment). Skupiamy ok. 1200 pracowników na terenie Europy specjalizujących się w doradztwie i konsultingu, analityce ochrony środowiska oraz żywności.  Nasza aktywność skupia się na podnoszeniu poziomu życia i bezpieczeństwa, a co za tym idzie dbałości o ochronę środowiska i jakość produktów, które z niego czerpiemy.

W Polsce naszą działalność realizujemy poprzez:

 • akredytowane laboratoria ochrony środowiska

  w których prowadzimy badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń, a także pomiary emisji do powietrza (pomiar stężenia dioksyn i furanów, pomiary kalibracyjne i równoległe, na potrzeby PRTR i inne).

  czytaj więcej
 • akredytowane laboratoria analityki żywności

  w których przeprowadzamy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, żywności, pasz, dbając tym samym o bezpieczeństwo produktów. Prowadzimy rutynowe oznaczenia, a także identyfikujemy zagrożenia chemiczne (np. metale ciężkie, pestycydy), jak i mikrobiologiczne (na przykład Salmonella, czy Listeria monocytogenes).

  czytaj więcej
 • dział doradztwa, rozwoju i wdrożeń

  wspiera Klienta w interpretacji wyników analiz i interpretacji zapisów prawa, a także promuje jakość i bezpieczeństwo poprzez certyfikację produktów.

  czytaj więcej
Nasze laboratoria badawcze i oddziały znajdują się w 30 lokacjach w całej Europie i Chinach. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.oddziały WESSLING w Europie
WESSLING Liderem Dialogu
WESSLING Polska otrzymał II Miejsce w ogólnopolskim konkursie "Lider Dialogu z Interesariuszami" zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan oraz Deloitte.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆczytaj więcej