Fast GC

Szybka analiza WWA

Ze względu na wzmożoną ilość próbek docierającą do naszego laboratorium oraz zwiększone zapotrzebowanie na skrócone terminy wykonania analiz, postanowiliśmy znaleźć nowe rozwiązanie dla bieżących potrzeb naszych klientów i wprowadzić w życie metodę analiz typu fast GC, skracającą czas analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, a co za tym idzie, wyzwaniom stawianym naszemu laboratorium, zaczęliśmy szukać rozwiązań oraz badać opcje zwiększenia naszego potencjału i możliwości przerobowych. Przeprowadziliśmy szczegółowe rozmowy z dostawcami sprzętu laboratoryjnego i wybraliśmy, według nas, najlepsze z możliwych rozwiązań.

Najlepsze z możliwych rozwiązań

1 marca 2018 roku został sprowadzony do naszego krakowskiego oddziału nowy spektrometr masowy GC-MS w wersji demo, wyposażony w system Backflush.

Podczas  czteromiesięcznego okresu próbnego mieliśmy czas na ustawienie metody analizy WWA, a następnie jej optymalizację. Gdy metoda była już gotowa, konieczna była jej  walidacja. Dla poznania jej parametrów przeprowadzony został szereg analiz sprawdzających krzywą kalibracyjną, granicę oznaczalności (LOQ), precyzję, dokładność oraz niepewność metody.  Zakończeniem prac był udział w badaniach biegłości w systemie QuiK Response by ERA.

Po wielu godzinach spędzonych na testowaniu ustawień i dopracowywaniu szczegółów przez zaangażowanych pracowników, udało się osiągnąć ciężko wypracowany sukces i metoda została wprowadzona do bieżącego użytku.

Korzyści dla naszych klientów

Dzięki wprowadzeniu i zoptymalizowaniu nowej metody, czas analizy WWA został skrócony, a tym samym pojemność i możliwości przerobowe naszego laboratorium wzrosły prawie dwukrotnie. Udało się to dzięki kolumnie do analizy typu fast, systemowi Backflush i restryktorowi zamontowanemu w źródle jonów, ale przede wszystkim dzięki produktywnej pracy Starszego Specjalisty Laboratorium, Bartłomieja Radomskiego, który dbał by cały proces wdrożenia przebiegał sprawnie.

Bartłomiej Radomski, Senior Laboratory Specialist
Bartłomiej Radomski, Senior Laboratory Specialist

Czym jest fast GC?

Fast GC dla skrócenia czasu pracy chromatografii gazowej wykorzystuje kolumny o mniejszej średnicy. Mniejsza kolumna identyfikacyjna ma znacznie większą wydajność ze względu na zwiększony transfer masy. Przed przejściem gazu na drugą stronę kolumny jest go mniej.
 
Ponieważ mniejsza kolumna ma większą wydajność, całkowita jej długość również może zostać zmniejszona. Krótsza i mniejsza kolumna będzie się odznaczać taką samą wydajnością jak szersza i dłuższa, natomiast właśnie skrócenie jej długości jest przyczyną skrócenia czasu analizy.

Plan dalszego rozwoju

Obecnie trwają prace nad przystosowaniem dotychczas używanego spektrometru masowego GC-MS do metody typu fast. Kiedy prace się zakończą, pojemność laboratorium podwoi się po raz kolejny.

Osoba kontaktowa: Mariusz Cibor, Kierownik Laboratorium