Pestycydy w żywności

Nowy sprzęt i metoda oznaczania pozostałości pestycydów

Zanieczyszczenie produktów żywnościowych pestycydami jest obecnie bardzo popularnym tematem. Powszechność stosowania środków ochrony roślin w uprawach owoców i warzyw związana jest m. in. z coraz bardziej wymagającymi warunkami środowiskowymi różnymi gatunkami zwierząt, które są niebezpieczne dla upraw owoców i warzyw. Prowadzi to do powstawania wielu różnych substancji czynnych, które są stosowane w środkach ochrony roślin. Wykorzystywanie w uprawach pestycydów jest nie tylko groźne dla chwastów i szkodników, ale tez niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Wzrost zainteresowania i zwiększająca się świadomość klientów oraz wzrastające wymagania prawne dotyczące importowanej żywności prowadzi do opracowywania selektywnych i czułych metod oznaczania substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów , oraz spełniając coraz bardziej restrykcyjne wymagania prawne związane z zapotrzebowaniem na oznaczanie pozostałości pestycydów w owocach i warzywach z dużą selektywnością i czułością WESSLING Polska zainwestowało w zakup nowego sprzętu do laboratorium.  W 2018 roku Justyna Pstuś wspólnie z Eweliną Boryczką wdrożyły i opracowały metodę analizy  oznaczenia substancji aktywnych pestycydów za pomocą systemu GC/MS/MS.  Ważnym aspektem podczas walidacji i optymalizacji procesu analizy pestycydów była współpraca z naszymi kolegami z laboratorium w Berlinie, Harunem Talas i Svenem Tschierschke. Dzięki wymianie informacji i dzieleniu się wiedzą z naszymi kolegami z berlińskiego oddziału WESSLING mogliśmy opracować, wdrożyć skuteczną metodę analizy obejmującą analizę świeżych i przetworzonych owoców i warzyw oraz grzybów.

Układ GC/MS/MS jest systemem składającym się z chromatografu gazowego Agilent 7890B GC sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol Agilent 7000C Triple Quadrupole GC/MS. Urządzenie wyposażone jest w źródło jonizacji elektronowej (EI) oraz  automatyczny podajnik do nastrzyków próbek ciekłych  Agilent 7693A (ALS).

System GC/MS/MS jest czułym, selektywnym narzędziem do oznaczania pozostałości środków ochrony roślin  w złożonych i skomplikowanych matrycach takich jak m. in świeże owoce i warzywa. Dzięki  wykorzystaniu systemu GC/MS/MS z wysoką czułością i selektywnością oznaczamy ok. 200 pestycydów, ich matabolity oraz produkty degradacji w świeżych i przetworzonych owocach i warzywach oraz grzybach.