Edukacja

Edukacja

Wiemy, że edukacja pracowników i dbanie o poszerzanie ich świadomości w kwestiach związanych z zarządzaniem firmą, relacjami z interesariuszami, etyką i różnorodnością, są istotne dla całego zespołu WESSLING Polska. Będąc dumnymi z poziomu wiedzy, jaki przekazujemy, postanowiliśmy podzielić się nią z Państwem i zachęcić do zaglądania do zakładki Edukacja w poszukiwaniu fachowych raportów.