Odpowiedzialny Dialog

Jeśli rozmowa, to odpowiedzialna

Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, doceniamy rolę systematycznie prowadzonego dialogu z interesariuszami WESSLING Polska. Dialog rozumiemy jako proces, w który włączamy kolejne ich grupy, i którym proponujemy temat rozmowy odpowiadający ich potrzebom.