Zarządzanie Różnorodnością

Różnorodność to siła

Nic nie wyraża lepiej idei różnorodności, niż działalność firmy WESSLING. Oddziały w krajach europejskich, Maroko i Chinach, a także współpraca z biznesem z całego świata powodują, że czujemy się ambasadorami Różnorodności, którą zarządzamy w - a jakże! - bardzo różnorodny sposób, dbając o każdy z aspektów rodzących różnice, widząc w nich przewagę konkurencyjną i aktywo w biznesie.

W myśl przyjętej przez nas Karty Różnorodności, w szczególny sposób i z wielką pieczołowitością dbamy o prawa człowieka i pracownika, nie dyskryminując, edukując i zwiększając wrażliwość naszych interesariuszy każdego dnia.