10.000 euro nagrody za innowacje wybiegające w przyszłość

Wyróżnione pomysły pracowników firmy WESSLING

Altenberge, luty 2014 r. Laureaci tegorocznego WESSLING-Innovation Award są już znani: Pięć pomysłów zostało wyróżnionych przez międzynarodowe przedsiębiorstwo nagrodą o łącznej wysokości 10.000 euro. Wyróżnione pomysły po raz kolejny potwierdzają ukierunkowanie firmy WESSLING na potrzeby klienta, a więc niezawodne usługi i pewny serwis. Wyróżniono kolegów z oddziałów na Węgrzech, we Włoszech i w Niemczech.

Podobnie jak w ostatnich latach laureatów uhonorowano na uroczystej ceremonii w ramach mię-dzynarodowego Spotkania Spółki, które w roku 2014 odbyło się w Szwajcarii. W ten sposób laure-aci mogli przez cały dzień zwiedzać Bern z jego piękną, należącą do dziedzictwa światowego UNESCO starówką, co stanowiło część wyróżnienia.

 
 
  
Zdjęcie: Założyciel przedsiębiorstwa dr Erwin Weßling (drugi z prawej) i dr Heinrich Ruholl, kierow-nictwo koncernu Altenberge (z lewej), z dumnymi laureatami.

Zapewnienie klientom możliwie krótkiego czasu realizacji przez optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej - to jeden z wyróżnionych pomysłów dr Joachima Kintrup z oddziału firmy WESSLING w Hanowerze. Dzięki zoptymalizowanemu oprogramowaniu istnieje możliwość wczesnego rozpo-znawania "wąskich gardeł" lub wolnych zdolności produkcyjnych i odpowiednio szybkiego dosto-sowania ilości prób.

Pomysł dalszej optymalizacji logistyki próbek znajduje się również wśród wyróżnionych innowacji. Jego autorami są Ilka Müller i Susanne Cain, WESSLING Halle/Saale, we współpracy z Tobiasem Rolfes, Altenberge. Intensywniejsze stosowanie kodów kreskowych pozwoli bardziej uprościć dro-gę próbki przez analitykę laboratoryjną firmy WESSLING. Do tego nawiązuje też innowacja laurea-ta WESSLING Węgry, Andrása Szabó, który opracował maszynę do automatycznego oznaczania specjalnych naczyń próbnych do badań mikrobiologicznych.

Przedstawianie klientowi spośród szerokiego spektrum usług dokładnie tych ofert, które odpowiadają jego indywidualnym potrzebom, stanowi cel dwóch dalszych innowacji pracowników firmy WESSLING. Wiebke Kropp-Büttner i Karla Babica wspólnie z Thomasem Symura, z oddziału Al-tenberge wzgl. Bochum, skupili się na dziedzinie managementu portfolio. Francesca Piana, WES-SLING Włochy, opracowała natomiast własny program w zakresie materiałów mających kontakt z żywnością, aby szybko i pewnie informować klientów o niezbędnych badaniach w odniesieniu do rozporządzeń UE i potrzeb międzynarodowych.