WESSLING Polska

Dzień Otwarty dla Rodziny w WESSLING Polska

 
 
  

Wessling Polska otwiera drzwi dla swoich pracowników i ich bliskich w ramach organizowanych Dni Otwartych dla Rodziny.

25 kwietnia w Krakowie rodziny i bliscy naszych pracowników mieli wyjątkową okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w Wessling Polska. W ramach przewidzianego programu uczestnicy mogli zobaczyć pracę laboratorium fizykochemicznego, uczestniczyć w ciekawym doświadczeniu chemicznym , a także obejrzeć mobilną jednostkę pomiarów emisji i sprawdzić, co uwalnia się z rury wydechowej samochodu. Chętni goście uczestniczyli także w konkursie wiedzy o środowisku i konkursie strzelania z łuku, a dla najmłodszych zorganizowano plac zabaw i konkurs rysunkowy o tematyce przyrodniczej. Mamy nadzieję, że w tak miłej atmosferze, uczestnicy z przyjemnością obejrzeli kulisy naszej pracy i chętnie odwiedzą nas również w przyszłości.