WESSLING Polska

Nowe wydanie normy PN-EN 14181

W lutym bieżącego roku zostało opublikowane nowe wydanie normy dotyczącej zapewnienia jakości automatycznych systemów pomiarowych (AMS). Wessling Polska gwarantuje wykonanie pomiarów i obliczeń w zakresie procedury QAL2 i AST zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Nasze Laboratorium Pomiarów Emisji jako jedno z pierwszych w Polsce spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 14181:2015-02, co zostało potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji podczas ostatniego audytu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w najnowszym wydaniu naszego zakresu akredytacji PCA AB 918 z dn. 09.06.2015r.: