Listeria

Listeria

Listeria jest bakterią gram-dodatnią wywołującą zakażenia i zatrucia pokarmowe. Choroba o nazwie listerioza jest wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes i wśród chorób bakteryjnych przenoszonych poprzez drogę pokarmową, posiada najwyższy współczynnik śmiertelności. Źródłem Listerii jest głównie mięso, drób, ryby, ale także produkty mleczne.

WESSLING
 
 
  

W Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych wdrożyliśmy nowe normy na oznaczenie bakterii z rodzaju Listeria monocytogenes i Listeria spp.  Badania wykonujemy dla Państwa zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 1: Metoda wykrywania) oraz normą PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp.  -- Część 2: Metoda oznaczania liczby).

Niniejsze dokumenty mają zastosowanie do :

  • środków spożywczych i składników przeznaczonych do żywienia ludzi i zwierząt,
  • próbek środowiskowych pobranych w obszarach produkcji i obrotu żywnością.

Więcej informacji zasięgną Państwo u specjalistów z naszego Działu Handlowego.

Skontaktuj się z nami