Skażone mięso w Polsce

Mięso drobiowe skażone fipronilem trafiło do Polski

W lipcu bieżącego roku System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) informował o problemie skażonych jaj, które trafiły do Polski. Następnie w kolejnym miesiącu wakacyjnym pojawił się problem skażonego mięsa i produktów drobiowych. Ze względów bezpieczeństwa Główny Lekarz Weterynarii wydał organom Inspekcji Weterynaryjnej polecenie sprawdzenia ferm drobiowych pod kątem nielegalnego stosowania preparatów z fipronilem w składzie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że oferowane przez Ciebie produkty są pozbawione szkodliwych substancji, skontaktuj się z nami.

Fipronil to insektycyd, środek biobójczy stosowany najczęściej przeciw pchłom. Zabronione jest jednak jego używanie w przypadku zwierząt ubojnych ze względu na jego szkodliwość dla konsumentów.

W konsekwencji kolejnych informacji uzyskanych z RASFF i przekazanych przez służby niemieckie, organy Inspekcji Weterynaryjnej zabezpieczyły rozdystrybuowane mięso drobiowe z 4900 kur, które dotarło do Polski z niemieckiej fermy, na której był stosowany preparat z fipronilem o nazwie DEGA 16.

W związku z wykonaną analizą laboratoryjną i wynikami przedstawionymi 21.08.2017, Państwowy Inspektorat w Pruszczu Gdańskim wydał decyzję o konieczności skierowania do utylizacji mięsa z Niemiec, pochodzącego z uboju z 1 sierpnia 2017.

Inspekcja Weterynaryjna wraz z Komisją Europejską kontynuują kwestię podejmowania środków bezpieczeństwa w celu ochrony konsumentów przed szkodliwymi skutkami działania fipronilu ze skażonej partii mięsa.

Wykonamy analizę laboratoryjną, która wykaże, czy mięso i produkty drobiowe, które dostarczasz swoim Klientom odpowiadają obowiązującym standardom jakości.

Fipronil to jedna z analiz, którą możemy dla Państwa wykonać. Po więcej informacji zapraszamy do naszego Działu Handlowego.

 

Skontaktuj się z nami