Uroczyste otwarcie Centrum Wiedzy WESSLING w Budapeszcie

Powiązana wiedza dla poprawy jakości życia

Miejsce, w którym spotykają się naukowcy, inżynierowie, firmy i szkoły wyższe, gdzie łączy się ich wiedza i gdzie pracuje się nad nowymi rozwiązaniami i innowacjami -
 w tak obiecującą przyszłość zainwestowała Grupa WESSLING tworząc Centrum Wiedzy WESSLING w Budapeszcie.

Na uroczystym otwarciu dyrektor zarządzający László Zanathy powitał István Lepsényi, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz burmistrza Újpestu Zsolta Winthermantela, jak również licznych klientów i przedstawicieli ze świata przemysłu, nauki i badań.
Tak znacząca inwestycja w Centrum Wiedzy z bardzo dobrze wykształconymi ludźmi jest wyrazem długoterminowego planowania firmy rodzinnej oraz ważnym krokiem 
w umacnianiu kontaktów gospodarczych i naukowych, podkreśliła Diana Weßling. Ponadto założyciel firmy, dr Erwin Weßling wyraził zadowolenie, że kultura korporacyjna, która charakteryzuje się różnorodnością kulturową i współpracą transgraniczną, może się dalej rozwijać.

Od dwudziestu pięciu lat specjaliści firmy WESSLING Węgry wspierają swoich klientów wiarygodną wiedzą, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i zdrowia. Naukowe, oparte na faktach metody zapewniania bezpieczeństwa żywności, oceny ryzyka
 i systemów zarządzania odegrają szczególną rolę w najbliższych latach, powiedział László Zanathy, służą one stałej poprawie jakości życia. Centrum Wiedzy ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytetem im. Św. Stefana w Gödöllő. 

„Teraz jesteśmy naprawdę gotowi. Budynek jest fantastyczny, obiekty są supernowoczesne i przyjazne. Centrum Wiedzy WESSLING zostało ukończone, urzędowo odebrane i przekazane nam do użytkowania. Wszystko jest na swoim miejscu, abyśmy mogli świadczyć usługi o wysokiej jakości. A więc do dzieła!”

O Centrum Wiedzy

  • Nowy kompleks laboratoriów w sercu budapesztańskiej dzielnicy Újpest.
  • Nowe wyposażenie: powierzchnie biurowe i laboratoryjne 7.300 m2, parking podziemny 3500 m2.
  • Czas budowy: od 23 marca 2016 do 10 sierpnia 2017.
  • Dzięki szerokiemu spektrum usług z zakresu nauki, badań i rozwoju chcemy odgrywać ważną rolę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Programy i współpraca projektowa z uczelniami w zakresie badań
 i dostarczania najnowocześniejszych technologii laboratoryjnych dla studentów i doktorantów.
  • Sala konferencyjna dla comiesięcznych spotkań służących np. wymianie informacji specjalistycznych, szkoleniom i informowaniu opinii publicznej. Oznacza to dodatkową wymianę wiedzy i doświadczeń poza obszernymi informacjami naukowymi.

Kontakt