WSSO

Wspólny System Segregacji Odpadów

1 lipca 2017 roku wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Jednolity dla całego kraju system zastąpi dotychczasową segregację. do tej pory segregacja odbywała się w sposób zróżnicowany i śmieci były rozdzielane na różną ilość frakcji, w zależności od ustaleń w danym regionie. Decyzją Ministra Środowiska od lipca obowiązuje jednakowy podział na cztery pojemniki.

Papier i tektura będą teraz trafiać do niebieskich worków lub pojemników tego koloru. do zielonego worka trafi szkło. Możliwy jest podział szkła na dwa worki – zielony (szkło kolorowe) i biały (szkło bezbarwne). Worek żółty przeznaczony jest dla metali i tworzyw sztucznych, a brązowy dla odpadów ulegających biodegradacji. Wszystkie pozostałe odpady, które nie mogą zostać posegregowane według powyższych zaleceń będą oznaczone jako „zmieszane”. Należą do nich m.in. leki, baterie, sprzęt elektroniczny itp.

W ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia dotychczasowe pojemniki muszą zostać oznakowane. na całkowitą wymianę pojemników gminy mają 5 lat. Zawarte z firmami umowy na odbiór odpadów komunalnych, będą ważne do końca okresu na jaki zostały zawarte, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Firma Wessling Polska Sp. z o.o. wykonuje analizy odpadów i testy wymywania odpadów dla przedsiębiorców i osób odpowiedzianych za przyjmowanie i składowanie odpadów. Analiza odpadów umożliwia podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania z odpadami.

Dowiedz się więcej: Odpady

Informacje o ofercie uzyskasz kontaktując się z nami: