Azbest

Lekcje dla szkół w zakresie szkodliwości azbestu

Firma WESSLING Polska Sp. z o.o. na zlecenie gminy Krzeszowice zorganizowała lekcje dla uczniów szkół podstawowych, w ramach projektu pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice”.

 
 
  

Lekcje, zorganizowane w formie warsztatów, miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez przekazanie im informacji na temat właściwości fizykochemicznych azbestu, jego szkodliwego działania względem środowiska naturalnego oraz negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie. Uczniowie zostali poinformowani jakie są obowiązki przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, jaki jest właściwy sposób usuwania wyrobów azbestowych, a jakie są skutki ich błędnego usuwania.

 

 
 
  

W projekcie wzięły udział szkoły w Woli Filipowskiej, Sance, Nowej Górze i Nawojowej Górze.

Oprócz zdobycia wiedzy, uczniowie mieli też szansę przymierzyć kombinezon używany do usuwania azbestu. Przygotowany został również konkurs wiedzy, który został zakończony wręczeniem nagród dla najbardziej uważnych słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizowania lekcji dla dzieci oraz młodzieży, związanych z tematyką ochrony środowiska naturalnego, usuwania azbestu, smogu oraz segregacji odpadów.

 

 

 

 

Zapytaj o szczegóły naszej oferty