Nowy system GC-MS/MS

Zakup nowego systemu GC-MS/MS do badania żywności

Akredytowane laboratorium WESSLING Polska sp. z o.o. dysponuje wysokiej klasy sprzętem laboratoryjnym służącym do analizowania pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

 
 
  

Aby móc w niezawodny sposób i jeszcze precyzyjniej określać zawartość szkodliwych substancji w świeżych owocach i warzywach oraz poszerzyć zakres naszych usług, spełniając tym samym potrzeby klientów, zakupiony został system GC-MS/MS, który zasilił nasze zasoby sprzętowe i obecnie znajduje się w krakowskim oddziale firmy.

Chromatograf gazowy z  detektorem GC MS Triple Quad, który wykorzystuje jako źródło jonizacji strumień elektronów, służy do badania ok. 200 substancji aktywnych mogących występować w żywności. System GC-MS/MS jest niezwykle czułym sprzętem umożliwiającym w jednym procesie analitycznym oznaczyć na bardzo niskim poziomie wiele pozostałości środków ochrony roślin należących do różnych grup chemicznych.

Oznaczenia pestycydów są prowadzone zgodnie z PN-EN 15662:2008, dokumentem  SANTE/11945/2015 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2018/62 z dnia 17 stycznia 2018r.