Aktualności

Aktualności

Przegląd aktualności

 •  
   
  Nowa decyzja PCA dotycząca pomiarów gazów odlotowych

  W związku z opublikowaniem przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego komunikatu dotyczącego nowelizacji wydań Polskich Norm, stosowanych do oznaczeń zanieczyszczeń gazowych w gazach odlotowych w ramach badań emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, wycofane zostały z zastosowania w obszarze regulowanym prawnie dotychczas używane wydania norm.

  [więcej]
 •  
   
  Campylobacter w tuszach brojlerów

  Z uwagi na fakt, że wraz ze wzrostem produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego zwiększa się również liczba zakażeń pokarmowych wywołanych przez bakterie z rodzaju Campylobacter, pod koniec sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 2017/1495 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów.

  [więcej]
 •  
   
  Powiązana wiedza dla poprawy jakości życia

  Miejsce, w którym spotykają się naukowcy, inżynierowie, firmy i szkoły wyższe, gdzie łączy się ich wiedza i gdzie pracuje się nad nowymi rozwiązaniami i innowacjami -
w tak obiecującą przyszłość zainwestowała Grupa WESSLING tworząc Centrum Wiedzy WESSLING w Budapeszcie.

  [więcej]
 •  
   
  WESSLING Polska Sp. z o.o. Oddział Kraków pozyskał nowe powierzchnie laboratoryjne i biurowe

  Jest nam niezmiernie miło pochwalić się, że za sukcesami na rynku polskim, które odnosimy, dzięki oczywiście naszym Szanownym Klientom, idą jednocześnie nakłady na zwiększanie możliwości firmy w zakresie przeprowadzanych analiz oraz obsługę coraz większej Grupy Klientów

  [więcej]
 •  
   
  Business Run 2017

  W niedzielę 3 sierpnia 2017 r. odbyła się szósta edycja Kraków Business Run. W biegu charytatywnym brali udział również pracownicy firmy WESSLING Polska Sp. z o.o.

  [więcej]
WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.