Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

W przypadku otrzymania ofert w różnych walutach obcych, wartość oferty będzie przeliczona na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wyboru oferty.

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.