Badania ścieków z myjni samochodowych

Ciągły rozwój rynku transportowego w Polsce wiąże się z powstawaniem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak stacje benzynowe, zakłady napraw samochodów, czy myjnie samochodowe. Przedsiębiorstwa te w trakcie swojej działalności wywołują wpływ na środowisko. 

Myjnie samochodowe rosną jak grzyby po deszczu. Dogodne lokalizacje, bliskie miejscom często odwiedzanym, takim jak galerie handlowe, czy stacje benzynowe, tylko sprzyjają ich popularności. Łatwa dostępność, oszczędność czasu, wygoda, niska cena mycia auta na myjni, a przede wszystkim wysokie kary finansowe za mycie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to czynniki, które przemawiają za myciem auta na myjni. Zapobiega to zanieczyszczaniu środowiska środkami chemicznymi w przypadkowych miejscach, ich bezpośredniemu wnikaniu w podłoże i przedostawaniu się do wód.

Pozwolenie wodnoprawne i monitoring jakości ścieków

Nieuniknione w trakcie korzystania z myjni samochodowej jest powstawanie ścieków. Zawierają one szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje, takie jak detergenty, czy substancje ropopochodne.  W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący myjnie przed rozpoczęciem swojej działalności powinni uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, a następnie monitorować jakość powstających ścieków przemysłowych. 

Zakres badanych parametrów określany jest w pozwoleniu wodnoprawnym i obejmuje najczęściej analizy:

  • substancji ropopochodnych, 
  • azotu, 
  • fosforu, 
  • BZT5, 
  • ChZT,
  • zawiesiny ogólnej.

Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów

WESSLING Polska oferuje pomoc dla właścicieli myjni samochodowych zarówno w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jak również akredytowanego pobierania próbek i badań ścieków przemysłowych. W ramach bogatego doświadczenia nasza firma zapewnia fachowe doradztwo oraz wsparcie podmiotom gospodarczym na każdym etapie inwestycji oraz eksploatacji myjni.

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół chętnie odpowie na Państwa pytania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź