Jakość

Naszym celem jest dostarczanie usług gwarantujących wiarygodne, rzetelne i terminowe wykonanie badań i pomiarów. Dążymy do ciągłego doskonalenia w obszarze świadczonych usług, zachowując bezstronność i uczciwość prowadzonej działalności.

WESSLING ensures quality management

Gwarancja wysokiej jakości usług:

Jakość naszych badań i pomiarów spełnia aktualne wymagania prawne oraz oczekiwania naszych klientów:

  • wdrożony system zarządzania jakością spełnia wymagania normy PN EN ISO / IEC 17025 i gwarantuje wysoką jakość wyników badań,
  • nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje w obszarze  świadczonych usług,
  • nasz personel działa w sposób bezstronny i niezależny,
  • podstawą naszej pracy jest zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i jakościowymi,
  • priorytetem są dla nas poufność i prawa własności klienta

Akredytacja

Nasze laboratoria posiadają akredytację zgodnie z normą  PN EN ISO / IEC 17025, spełniając wymagania jakościowe dla laboratoriów badawczych; obejmując proces analityczny, wymagania dotyczące personelu, wyposażenia i warunków środowiskowych. Działalność laboratoryjna prowadzona jest z zachowaniem spójności pomiarowej. Skuteczność systemu zarządzania jakością jest oceniana przez Polskie Centrum Akredytacji, co potwierdza certyfikat i zakres naszej akredytacji PCA AB 918. Dysponujemy również listą badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Wyniki WESSLING uznawane w całej Europie

European Accreditation (EA) jest stowarzyszeniem krajowych jednostek akredytujących w Europie, które są notyfikowane przez władze rządowe. Jednostka ta prowadzi ocenę i weryfikuje pracę poszczególnych członków, które wykonują usługi oceny, certyfikacji, audytowania, inspekcji i wzorcowań.

Członkostwo Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w EA gwarantuje, że nasza akredytacja jest uznawana w całej Europie. Akredytacja PCA zapewnia uznawanie wyników przeprowadzonych przez nas analiz i badań na poziomie europejskim.

 

Wyniki WESSLING uznawane na poziomie międzynarodowym

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest członkiem International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Wyniki naszych analiz akceptowane są we wszystkich krajach objętych porozumieniem ILAC. Lista krajów, które wzajemnie uznają swoje akredytacje, jest dostępna pod adresem http://ilac.org/

 

Zatwierdzenia

Nasze laboratoria posiadają zatwierdzenia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badań wody do spożycia oraz Głównego Inspektora Weterynarii (GIW) Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych w Poznaniu do wykonywania badań żywności i pasz oraz Standard GMP+B11. WESSLING Polska jest również laboratorium zatwierdzonym do wykonywania badań w programie QS, zapewniającym bezpieczeństwo żywności.

Przegląd zatwierdzonych laboratoriów można znaleźć na stronie internetowej:

 

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź