Ład korporacyjny

Nasza misja: WESSLING, międzynarodowa firma zarządzana zgodnie z systemem QSHE (Quality, Safety, Health, Environment).

Klienci to nasz klucz do sukcesu

Celem naszych usług jest sukces klienta. Jesteśmy niezależni od poszczególnych klientów, produktów, marek i podmiotów trzecich.

Nie można nas przekupić. Aktywnie przeciwstawiamy się wszelkiej formie korupcji.

Ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych i norm.

Stosujemy wyłącznie legalne oprogramowanie i przestrzegamy warunków licencji.

Zapewniamy ochronę danych osobowych i traktujemy poufnie wszystkie informacje.

W sieciach informacyjnych stosujemy się do przepisów prawa i zawsze działamy tak, by zachować dobre imię firmy WESSLING. Zabraniamy rozpowszechniania nieprzyzwoitych, zniesławiających, niezgodnych z konstytucją, rasistowskich, seksistowskich lub pornograficznych treści.

Jesteśmy organizacją uczącą się.

Poszerzamy portfolio świadczonych usług i budujemy naszą konkurencyjność na rynku, ucząc się na błędach i nieustannie pogłębiając swoją wiedzę. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

Innowacyjność to siła napędowa rozwoju naszego przedsiębiorstwa, dlatego jest aktywnie wspierana przez kadrę zarządzającą. Innowacyjność prowadzi do udoskonalania produktów, usług, organizacji i procesów.

Jakość, bezpieczeństwo, zdrowie i  środowisko naturalne (QSHE) –to priorytety dla naszej firmy, oferowanych produktów oraz świadczonych usług.

QSHE jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania. Nasze działania mają na celu poprawę tych czynników – zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i dla naszych klientów. Lepsze QSHE to lepsza jakość życia.

Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo – nasze i naszych klientów.

Wiemy, że można zapobiec wypadkom: dlatego wyznajemy zasadę “zero wypadków”. Każdy pracownik musi unikać sytuacji krytycznych i znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Alkohol i narkotyki w miejscu pracy są zabronione.

Wszyscy pracownicy są wyczuleni na możliwe problemy dotyczące uzależnień wśród swoich kolegów, a także na problemy związane ze stresem, którego źródłem są wszelkiego rodzaju choroby. Otaczają opieką osoby, które tego potrzebują, i wdrażają odpowiednie działania. Nie tolerujemy molestowania i mobbingu w naszej firmie.

Działamy w sposób odpowiedzialny i wiarygodny, pamiętając o wzajemnym poszanowaniu, zachowując otwartość, przejrzystość i samokrytycyzm.

Dbamy o otwartą i transparentną, zrozumiałą i precyzyjną komunikację.

Nasz sukces opiera się na pasji pracowników, ponieważ tworzymy warunki pracy, które pozwalają godzić życie zawodowe z prywatnym.

Aktywnie przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji, niezależnie od ich przyczyny.

Różnorodność wzbogaca nasze przedsiębiorstwo. Wspieramy naszych pracowników w ustawicznym rozwoju.

Wspólnie z naszymi dostawcami stworzyliśmy solidne podstawy oparte na zaufaniu, współpracujemy z nimi długofalowo, oczekując jednocześnie propozycji udoskonaleń.

Zarówno centralnie, jak i w obrębie poszczególnych oddziałów wspieramy w formie stypendiów i sponsoringu projekty pozostające w zgodzie z filozofią firmy WESSLING.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź