WESSLING Polska: Twoje zadowolenie to nasza satysfakcja

WESSLING Polska należy do międzynarodowej grupy akredytowanych laboratoriów badawczych, działających w obszarze analiz i usług doradczych w zakresie żywności i środowiska.

Pierwszy polski oddział WESSLING powstał w 2004 roku i bazował na analizach wykonywanych w niemieckich laboratoriach Grupy WESSLING. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Posiadamy w Polsce własne laboratoria, oferujące naszym klientom szeroki zakres usług dopasowanych do potrzeb polskiego rynku. Pierwszą akredytację otrzymaliśmy 10 czerwca 2008 roku. Od tego czasu regularnie poszerzamy jej zakres o nowe analizy, matryce i metody. 

W Polsce powstały dwa oddziały – w Krakowie i Poznaniu, w których pracuje łącznie ponad 100 pracowników, a ich liczba nieustannie wzrasta, by zapewniać usługi coraz lepszej jakości i coraz szybciej dostarczać wyniki badań naszym klientom. W tym celu wprowadzamy szereg usprawnień, od większej powierzchni użytkowej naszych laboratoriów z większą ilością nowoczesnego sprzętu i stanowisk badawczych, poprzez nowe usługi i rozwiązania logistyczne, aż po wygodny sposób zamawiania usług i sprawdzania wyników o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie poprzez Portal Klienta.

Współpracujemy z przedsiębiorcami, jednostkami badawczymi, uniwersytetami, jednostkami samorządowymi, architektami, inżynierami, geologami  oraz każdym, kto potrzebuje niezawodnych badań oraz doradztwa.  

Nasze jednostki

WESSLING Polska składa się z jednostek laboratoryjnych, w których wykonywane są badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne, mobilnego laboratorium do pomiarów emisji oraz działu eksperckiego.

Laboratorium Badań Środowiska

Laboratorium Badań Środowiska

W Laboratorium Badań Środowiska wykonujemy badania wód, gruntów, ścieków i osadów ściekowych oraz odpadów. Zapewniamy akredytowane analizy oraz wysoką jakość usług. Oprócz usług badawczych, nasi przeszkoleni pracownicy wykonują także usługi pobierania próbek do badań laboratoryjnych w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz wymaganiami prawnymi. Zarówno ich kompetencje, jak i całego zespołu, są potwierdzane podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 
Laboratorium Badań Żywności

Laboratorium Badań Żywności

W Laboratorium Badań Żywności wykonywane są analizy surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych oraz pasz. Żywność i pasze sprawdzane są w zakresie zanieczyszczeń fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. Prowadzona jest także ocena sensoryczna środków spożywczych. Ponadto, nasi specjaliści służą pomocą w ocenie oznakowania produktów spożywczych, wykonując weryfikację etykiet. 

 
Laboratorium Pomiarów Emisji

Laboratorium Pomiarów Emisji

Wykwalifikowany zespół specjalistów z Laboratorium Pomiarów Emisji przeprowadza pomiary zanieczyszczeń powietrza obejmujące zarówno pomiary okresowe, technologiczne i sprawdzające, jak i rozruchowe. Realizowane przez nas pomiary są zgodne z wymaganiami stawianymi procesom objętym obszarem regulowanym prawnie lub bazują na metodach wskazanych jako referencyjne. Wieloletnie doświadczenie, wysokie kompetencje i wiedza techniczna naszego zespołu pozwalają nam stanowić wsparcie dla klientów również w przypadku niestandardowych pomiarów.

 
Konsulting Środowiskowy

Konsulting Środowiskowy

Zbudowaliśmy zespół specjalistów udzielających wsparcia dla działań inwestycyjnych naszych klientów i zintegrowaliśmy bazę wiedzy eksperckiej z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk przyrodniczych. Działamy w wielu sektorach gospodarki. Wspieramy zarówno małe podmioty gospodarcze, jak i duże zakłady przemysłowe.

 

Galeria zdjęć

W jaki sposób świadczymy nasze usługi?

Klient, który się do nas zwraca może szczegółowo omówić swoje potrzeby z naszym przedstawicielem. Potwierdzeniem dokonanych ustaleń jest oferta cenowa, uwzględniająca najważniejsze informacje o naszej usłudze. Wypełniony przez klienta formularz zamówienia, dostarczony do nas w formie elektronicznej lub papierowej, stanowi podstawę do realizacji zlecenia. Za początek realizacji uważa się moment rejestracji próbek dostarczonych do laboratorium – osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pobierającego próbki przeszkolonego pracownika WESSLING Polska. Próbki zarejestrowane w systemie są poddawane procesowi przygotowania do analizy, a następnie trafiają do odpowiednich działów, gdzie dokonywana jest właściwa analiza. Otrzymane dane są wprowadzane do systemu, a następnie przekazywane do klienta w formie raportu zatwierdzonego przez kierownika danego laboratorium. 

W przypadku pomiarów emisji realizacja zlecenia odbywa się w miejscu i o czasie uzgodnionym uprzednio z klientem. Podobnie w przypadku usług świadczonych w ramach doradztwa środowiskowego - realizacja odbywa się na omówionych zasadach i w ustalonym terminie.

Dbamy o jakość i bezpieczeństwo

Każdy klient jest dla nas kluczowy, dlatego robimy co w naszej mocy, aby realizację zlecenia uczynić jak najprostszą. Budujemy partnerstwo i utrzymujemy dobre relacje z klientami wsłuchując się w ich potrzeby. Staramy się podchodzić indywidualnie do każdego projektu oraz dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie zlecenia, a także uczestnicząc w konferencjach i prowadząc szkolenia. 

Mocno wierzymy w wartości wyznawane przez naszą firmę, dlatego jakość, bezpieczeństwo, zdrowie i  środowisko naturalne (QSHE – quality, safety, health and environment) to nasze priorytety. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo - nasze i naszych klientów.

Kim jesteśmy?

WESSLING Polska tworzy zespół specjalistów laboratoryjnych oraz ekspertów z różnych dziedzin. Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz ciągle pogłębiana przez naszych pracowników wiedza znajduje odzwierciedlenie w wysokiej jakości usług. 

Jesteśmy właściwymi osobami na właściwych miejscach – grupą dobrze dobranych ludzi, która razem tworzy sprawnie działającą machinę napędzaną wspólną wiarą w nasze korporacyjne wartości. Pozytywna atmosfera panująca w naszych szeregach przekłada się na przyjazne relacje panujące pomiędzy współpracownikami oraz nasze podejście w kontaktach z partnerami biznesowymi, a co za tym idzie, również na satysfakcjonujące kontakty na linii pracownik - klient. 

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź