Zrównoważony rozwój w WESSLING

W WESSLING zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii korporacyjnej oraz wewnętrznych i zewnętrznych procedur. Nasz międzynarodowy zespół pracuje razem, aby wdrażać i utrzymywać wysokie standardy ekologiczne, społeczne i korporacyjne.

The WESSLING electric car

Zrównoważony rozwój to proces ciągłego doskonalenia naszej firmy, którą prowadzimy od lat razem z naszymi partnerami biznesowymi i pracownikami. Istotne są dla nas zarówno kryteria ekonomiczne i regulacyjne, a także ekologiczne i społeczne.

WESSLING dba o transparentność w obszarze zrównoważonego rozwoju i orientacji ekologicznej. Jesteśmy na równi zaangażowani w kwestie społeczne i zdrowotne naszych pracowników, jak i w jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska

Nauka łączy i promuje zrównoważony rozwój

Idea firmy uczącej się i promującej zrównoważony rozwój oparta jest na poczuciu odpowiedzialności każdej osoby, zaangażowaniu oraz aktywnej wymianie wiedzy i doświadczeń. Świadomość stale rosnących oczekiwań naszych partnerów biznesowych, władz publicznych i pracowników motywuje nas do rozwoju.

Cel ten realizujemy poprzez wewnętrzną wymianę wiedzy w obrębie firmy, jak i udział w licznych szkoleniach zewnętrznych.

Zdrowie i zrównoważony rozwój

WESSLING działa zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbałość o zdrowie naszych pracowników odzwierciedla polityka personalna, w tym działania pod szyldem „firma przyjazna rodzinie”.

Efektywne gospodarowanie zasobami poprzez aktywne zarządzanie jakością

Obowiązujący w WESSLING system zarządzania jakością gwarantuje optymalne wykorzystanie zasobów (EN ISO 9001. EN ISO/IEC 17025)

Bezustannie się doskonalimy, uwrażliwiając wszystkich pracowników na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź