WESSLING – Twój pracodawca

Kariera w firmie WESSLING

Jesteśmy nowoczesną firmą dostarczającą usługi oparte na wiedzy i doświadczeniu. Wiedza, umiejętności i zaangażowanie naszego personelu to nasze największe atuty. Szkolenia i ciągłe zdobywanie wiedzy tworzą podstawy naszej przyszłości. Jako doświadczona firma cenimy ciągły rozwój każdego i wszystkiego oraz wewnętrzny i międzynarodowy transfer know-how.

Personel firmy WESSLING to ludzie spośród ponad 40 różnych profesji takich jak: chemicy, biolodzy, agronomowie, geolodzy i inżynierowie. 

Nasi pracownicy oraz kadra zarządzająca mocno identyfikują się z celami jakie stawia sobie firma i charakteryzują się ciągłym dążeniem do osiągania stałego rozwoju.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WESSLING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof., Michała Bobrzyńskiego 14.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail:   inspektor(at)wessling(dot)pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej, niż do końca danego roku kalendarzowego. 
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku decyzji o chęci cofnięcia wyrażonej zgody lub ograniczeniu przetwarzania, prosimy o wiadomość e‑mail na adres: zgoda@wessling.pl, natomiast w przypadku żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. 
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kandydatów prosimy o umieszczanie na zgłoszeniach oświadczenia poniższej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.