Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

Przypominamy, iż czas na weryfikację pozwoleń zintegrowanych przez organy ochrony środowiska już dawno za nami.

Kolejny etap to przygotowanie inwestycji do zmian wynikających z konkluzji BAT i złożenie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przetwarzających odpady.

Termin na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT - to 17 sierpnia 2022 r., o ile organ nie określi krótszego w pozwoleniu.

Dla tych, którzy wciąż są na etapie przygotowań inwestycji przed złożeniem wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, WESSLING Polska oferuje doradztwo w zakresie wymaganych zmian m.in. dot. monitoringu emisji do wody, do powietrza, sposobów ograniczania odorowości, magazynowania odpadów, ustalania ilości i zasięgu wpływu emisji. Sporządzimy także w odpowiednim zakresie wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego, zapewniając merytoryczne wsparcie, aż do momentu uzyskania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt