Legionella, a przygotowanie obiektów do ponownego otwarcia po lockdownie

W związku z pandemią COVID-19 wiele budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego zawiesiło czasowo swoją działalność. Ich ponowne otwarcie po dłuższym czasie wyłączenia z eksploatacji będzie wymagało poczynienia odpowiednich przygotowań - również działań pozwalających na uniknięcie zakażeń bakterią z rodzaju Legionella.

Czym jest Legionella i gdzie występuje?

Pobieranie wody z kranu do badań laboratoryjnych

W miejscach zmniejszonego przepływu wody lub jego braku następuje pogorszenie parametrów fizykochemicznych wody. To idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów - w tym do namnażania się bakterii z rodzaju Legionella. Ze szczególnym upodobaniem kolonizuje ona zbiorniki wód stojących, instalacje wodociągowe, systemy klimatyzacyjne i obiegi wód chłodniczych. Jej obecność w wodzie może prowadzić do zachorowania na legionellozę, która jest ciężką i zakaźną chorobą dróg oddechowych.

Wyłączenie z użytku basenów, siłowni, hoteli oraz innych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego sprawia, że zagrożenie spowodowane wystąpieniem bakterii Legionella wzrasta. Jeśli już wcześniej wewnętrzne systemy wodociągowe zostały skolonizowane przez bakterie Legionella, tym większe jest ryzyko ich namnożenia w czasie zamknięcia obiektów spowodowanego lockdownem. 

Legionella rozwija się najlepiej w zakresie temperatur wody 25-47°C, natomiast sprzyja temu stagnacja wody, która dodatkowo ogranicza działanie środków dezynfekujących. Dlatego kontrola, czyszczenie i zapewnienie dopływu wody o odpowiednio wysokiej temperaturze oraz środków dezynfekujących o nie nazbyt niskim stężeniu jest sposobem na zminimalizowanie ryzyka rozwoju bakterii.

 

Jak przygotować obiekty do ponownego otwarcia?

Przed ponownym włączeniem do użytku budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego należy dokonać niezbędnych przygotowań, do których należy płukanie i dezynfekcja termiczna lub chemiczna instalacji. Dla uniknięcia przykrych niespodzianek zalecane jest wykonanie badań laboratoryjnych pod kątem obecności pałeczek Legionella w miejscach szczególnego ryzyka, takich jak elementy wewnętrznej sieci wodociągowej, prysznice, natryski, baseny z hydromasażem, czy systemy klimatyzacyjne. Warto mieć pewność, że obiekty są pod tym względem bezpieczne i przygotowane do ponownego użytku.

WESSLING Polska sp. z o.o. posiada szeroką ofertę badań laboratoryjnych wody, w tym także pobieranie próbek i badania wody pod kątem mikrobiologicznym. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uniknąć zagrożeń, jakie może nieść za sobą występowanie w wodzie bakterii Legionella.

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź