Akredytowane badania wodoprzepuszczalności

W ramach ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO PCA AB 918 możecie Państwo znaleźć nowo wdrożone analizy i metody. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą naszych usług, jak i do bezpośredniego kontaktu z działem handlowym.

soil sample

Lista akredytowanych metod badawczych i analiz:

  • Oznaczanie składu granulometrycznego – metoda sitowa według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009.
  • Oznaczanie współczynnika filtracji dla gruntów gruboziarnistych – metoda obliczeniowa według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 oraz PB-L-13/57 wydanie 1 z dnia 28.01.2019.
  • Oznaczanie wilgotności – metoda wagowa według PN-EN ISO 17892-1:2015-02.
  • Oznaczanie współczynnika filtracji dla gruntów drobnoziarnistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym według PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009.
  • Oznaczanie gęstości objętościowej – metoda wagowo-objętościowa według PN-EN ISO 17892-2:2015-02.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź