Nowa dyrektywa w sprawie wody pitnej

12 stycznia 2021 weszła w życie nowa DYREKTYWA PARLAMENTU I RADY w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Kraje członkowskie Unii Europejskiej w ciągu nadchodzących dwóch lat muszą dokonać jej transpozycji do prawa lokalnego.

Postanowienia dyrektywy

©istockphoto.com_DirkRietschel

Postanowienia nowej dyrektywy mają zapewnić bezpłatne zaopatrzenie w wodę budynków publicznych i zachęcać restauracje do udostępniania klientom wody za drobną opłatą lub nawet bez konieczności płacenia za nią. Dzięki tej dyrektywie ma zostać ułatwiony dostęp do wody pitnej grupom wrażliwym i zmarginalizowanym.

Działania podjęte dzięki dyrektywie mają zachęcać ludzi do rezygnacji z picia wody butelkowanej na rzecz wody z kranu. Ma to prowadzić do oszczędności europejskich gospodarstw domowych w skali 600 milionów euro w ciągu roku, a jednocześnie przyczyniać się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Produkty jednorazowego użytku wykonane z plastiku, w tym butelki po napojach, stanowią nawet do 85% wszystkich odpadów w morzach i oceanach. Stanowi to wielkie wyzwanie i problem o skali międzynarodowej, któremu musimy zaradzić wspólnie.

Analizy laboratoryjne wody pitnej

Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu ma być zaostrzenie wymagań odnośnie możliwych stężeń niektórych substancji w wodzie przeznaczonej do picia. Oznacza to między innymi zmiany w polskim Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na początku 2022 roku zostanie przedstawiona lista nowych substancji, które będą musiały podlegać monitoringowi w wodzie pitnej, dla zachowania jej bezpieczeństwa i wysokiej jakości. Lista poszerzy się o farmaceutyki, związki, które zaburzają funkcje układu hormonalnego oraz mikroplastik.

Dla firmy WESSLING zrównoważony rozwój jest bardzo ważnym pojęciem i stanowi wyznacznik naszych działań. Z myślą o przyszłości, staramy się przewidywać potrzeby naszych klientów. Dzięki temu już dziś możemy zaoferować Państwu badania mikroplastiku i farmaceutyków w wodzie.

Skontaktuj się z nami: