Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Nasza filozofia: WESSLING, międzynarodowa Firma zarządzana zgodnie z systemem QSHE

Klienci decydują o naszym ekonomicznym sukcesie.

Celem naszych usług jest sukces klienta.

Jesteśmy niezależni od poszczególnych klientów, produktów, marek i podmiotów trzecich.

Nie można nas przekupić. Aktywnie przeciwstawiamy się wszelkiej formie korupcji.

Ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych i norm.

Stosujemy wyłącznie legalne oprogramowanie i przestrzegamy warunków licencji.

Zapewniamy ochronę danych osobowych i traktujemy poufnie wszystkie informacje.

W sieciach informacyjnych stosujemy się do przepisów prawa i zawsze działamy tak, by zachować dobre imię firmy WESSLING. Zabraniamy rozpowszechniania nieprzyzwoitych, zniesławiających, niezgodnych z konstytucją, rasistowskich, seksistowskich lub pornograficznych treści.

Jesteśmy firmą uczącą się.

Poszerzamy usługi i wzmacniamy konkurencyjność ucząc się na błędach i pogłębiając wiedzę. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

Innowacyjność to siła napędowa dla rozwoju nowych produktów, dlatego jest ona aktywnie wpierana przez kadrę zarządzającą. Innowacyjność prowadzi do udoskonalania produktów, usług, organizacji i procesów.

Jakość, bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne (QSHE) – w odniesieniu do firmy jak i oferowanych przez nas produktów i usług – to nasze priorytety.

QSHE jest częścią całościowego systemu. W swojej działalności zmierzamy do polepszania tych czynników – zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i dla naszych klientów. Lepsze QSHE to lepsza jakość życia.

Jakość w przypadku naszych usług oznacza co najmniej spełnianie wymogów normatywnych, ustawowych, technicznych i naukowych, a także oczekiwań klientów. Świadczymy usługi najnowszej generacji.

Poczuwamy się do odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo – nasze i naszych klientów.

Wiemy, że można zapobiec wypadkom: dlatego wyznajemy zasadę „zero wypadków“. Każdy pracownik musi unikać sytuacji krytycznych i znać przepisy zakładowe dotyczące zdrowia.

Alkohol i narkotyki w miejscu pracy są zabronione.

Wszyscy pracownicy są wyczuleni na możliwe problemy dotyczące uzależnień wśród swoich kolegów, a także na problemy związane ze stresem, którego źródłem są wszelkiego rodzaju choroby. Otaczają opieką osoby, które tego potrzebują, i wdrażają odpowiednie działania. Nie tolerujemy mobbingu w naszej firmie.

Działamy w sposób odpowiedzialny i wiarygodny, pamiętając o wzajemnym poszanowaniu, zachowując otwartość, przejrzystość i samokrytycyzm.

Dbamy o otwartą i transparentną, zrozumiałą i precyzyjną komunikację.

Nasz sukces opiera się na pasji pracowników, ponieważ tworzymy warunki pracy, które pozwalają godzić życie zawodowe z prywatnym.

Aktywnie przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji, niezależnie od ich przyczyny.

Różnorodność wzbogaca nasze przedsiębiorstwo. Wspieramy pracowników w ustawicznym rozwoju.

Wspólnie z dostawcami stworzyliśmy solidne podstawy oparte na zaufaniu, współpracujemy z nimi długofalowo, oczekując jednocześnie propozycji udoskonaleń.

Zarówno centralnie, jak i w obrębie poszczególnych oddziałów wspieramy w formie stypendiów i sponsoringu projekty pozostające w zgodzie z filozofią firmy WESSLING.

Kontakt