Ochrona Środowiska

Akredytowane laboratorium ochrony środowiska - oddział w Krakowie

WESSLING POLSKA sp. z o.o. posiada w Krakowie dwie akredytowane jednostki laboratoryjne zapewniające analitykę z zakresu ochrony środowiska w różnych matrycach, pobory próbek wód, ścieków, gruntów, a także pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Siedziba WESSLING Polska sp. z o.o.

 
 
  
Biuro w Krakowie

Oferta usług naszego laboratorium ochrony środowiska obejmuje akredytowane pobieranie próbek środowiskowych oraz ich analizy pod względem chemicznym, fizykochemicznym i biologicznym. Wykonujemy szereg akredytowanych badań w próbkach wód, ścieków, gruntów, eluatów, odpadów, paliw w zakresie technik:

  • chromatografii gazowej,
  • atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie,
  • atomowej spektrometrii absorpcyjnej,
  • chromatografii jonowej,
  • spektrofotometrii,
  • potencjometrii,                     
  • konduktometrii,
  • technik miareczkowych           

Przeprowadzamy także w szerokim zakresie pomiary emisji.

 

Nasza obsługa działa w systemie "door to door". Organizujemy odbiór próbek i  zapewniamy specjalne opakowania do transportu. Oszczędza to Państwu wydatków związanych z kosztami pracowniczymi, zabezpieczeniem i dostarczeniem próbek do docelowych laboratoriów naszej grupy. Dostarczamy pojemniki oraz odczynniki do utrwalania próbek.

Służymy pomocą przy pobieraniu materiału do analizy oraz w doborze odpowiednich metod badawczych dla różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Jako niezależne akredytowane laboratorium i dostawca usług posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty, akredytacje i licencje. W międzynarodowych rankingach znajdujemy się w czołówce najlepszych usługodawców. Poddajemy się również regularnym audytom. Posiadamy dogłębną znajomość ustaw, dyrektyw, rozporządzeń i wytycznych, dzięki czemu za sprawą naszych badań ścieków, wody, gruntów jesteśmy w stanie wesprzeć naszych partnerów z dziedziny przemysłu i handlu wymierną pomocą.

 

Dzięki dużemu zapleczu technicznemu, szerokiej gamie akredytowanych metod badawczych i sprawnie zorganizowanej logistyce swoim klientom zaoferować możemy najwyższą jakość usług w połączeniu z atrakcyjną ceną.

Informacje na temat naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.