Akredytacje, certyfikaty, zatwierdzenia

Polityka jakości

Pod pojęciem jakości rozumiemy prawidłowe i fachowe wykonanie usługi przy uwzględnieniu wszystkich istotnych potrzeb klienta oraz warunków ramowych, a także zapewnienie przyjaznej dla obu stron atmosfery w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Urzeczywistnienie tego założenia jest naszą misją. Dlatego we wszystkich laboratoriach Grupy WESSLING wdrożono szczegółowy i jednolity system zarządzania jakością, który jest podstawą uzyskania wielu akredytacji, certyfikacji i licencji. Ciągły techniczny i osobowy rozwój naszej firmy ma szczególne znaczenie na drodze realizacji założonych celów. Nasi pracownicy rozwijają swoje kompetencje w zakresie prawidłowego i pełnego rozpoznawania potrzeb klientów oraz realizacji zleconych przez nich usług. Poufność danych umożliwia naszym klientom swobodę działania w wypadku braku zbieżności interesów z innymi firmami lub instytucjami. Stale bierzemy udział w międzylaboratoryjnych testach i kontrolach jakości laboratoriów dla utrzymania niezmiennie wysokiego poziomu analiz.

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą: ISO/IEC 17025.

Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji poprzez nadanie naszym laboratorium w Krakowie i Poznaniu certyfikatu akredytacji nr AB 918.

Laboratoria WESSLING Holding GmbH& Co. KG posiadają akredytację Deutsches Akkreditierungsstelle  GmbH (DAkkS) nr D-PL-14162-01-00.

Deutsches Akkreditierungsstelle  GmbH (DAkkS) jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia EA – European co-operation for Accreditation oraz ILAC – International Laboratory Accreditation Co-operation, co zapewnia wzajemne uznawanie nadanej akredytacji między innymi w Polsce.

WESSLING Polska sp. z o.o. Oddział w Poznaniu jest laboratorium zatwierdzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii jako jednostka uprawniona do wykonywania badań urzędowych żywności pochodzenia zwierzęcego.

Laboratorium analityki żywności w Poznaniu posiada uprawnienia do wykonywania urzędowych badań mikrobiologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z  2015 r., poz. 1989 )  nadane przez Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.