Profil firmy i historia

Profil firmy i historia

Kurs z Westfalii na rynek międzynarodowy

W styczniu 1983 roku dr Erwin Wessling położył podwaliny pod dzisiejszą Grupę WESSLING. Pierwszą lokalizacją laboratorium chemicznego był odrestaurowany wiatrak, pochodzący z XVIII wieku i znajdujący się w samym sercu krainy Münsterlandu. Od tego momentu westfalska firma przeobraziła się w międzynarodowy koncern zatrudniający 1200 pracowników, który świadczy usługi klientom w prawie 25 placówkach. Już od chwili powstania nazwa rodzinnej firmy WESSLING gwarantowała wysoką jakość specjalistycznych usług z zakresu analityki laboratoryjnej oraz konsultingu – i tak jest do dzisiaj. Jako laboratorium posługujące się akredytowanymi metodami oznaczania wybranych analitów pochodzących z różnych matryc oraz współpracujące z zaprzysiężonymi ekspertami, udoskonalamy nasze rozwiązania pod kątem ekonomicznym i ekologicznym. Nasza Grupa Doradców Laboratoriów Wessling, specjalizujących się w ponad 40 kategoriach zawodowych, dostarcza kompleksowej wiedzy specjalistycznej (know-how) oraz dysponuje bogatym doświadczeniem w najróżniejszych dziedzinach. Dzięki temu rozwiązania firmy WESSLING spełniające wymogi dotyczące produktu są „szyte na miarę” potrzeb naszych klientów.

Dr Erwin Wessling

Nasza wiedza

Wszędzie tam, gdzie nasi klienci wymagają precyzyjnych pomiarów, chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, podejmować bezpieczne decyzje lub zoptymalizować procedury i swoją działalność, firma WESSLING udostępnia wiedzę i kompetencje wykonawcze. Taki sposób postępowania gwarantuje pewność w podejmowaniu decyzji, optymalizację kosztów oraz zadowalający poziom zysków firmy. Celowe zaangażowanie firmy WESSLING jako neutralnego, obiektywnego i kompetentnego partnera stanowi wsparcie w procesie kompleksowego podejmowania decyzji.

Maksyma, którą firma kieruje się od początku swojego istnienia: „Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas klient“, doprowadziła do ekspansji niemieckich i międzynarodowych placówek. Bazując na strategii firmy-matki, WESSLING w Europie znajduje się blisko klienta i dysponuje niezbędnymi lokalnymi przedstawicielstwami.
Firma, od momentu założenia przez doktora Erwina Weßlinga w roku 1983, nieustannie dąży do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Firma WESSLING konsekwentnie realizuje transfer wiedzy specjalistycznej (know-how) oraz jest ukierunkowana na poszukiwanie racjonalnych sposobów kontroli jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. W związku z tym prowadzi ożywioną wymianę doświadczeń oraz współpracuje z uniwersytetami i uczelniami technicznymi, uczestniczy w projektach badawczych i rozwojowych, jak również bierze udział w licznych pracach komisji DIN oraz zasiada w gremiach eksperckich.
Efektem ścisłej współpracy są nowe pomysły oraz ciągły rozwój w zakresie świadczonych usług. Płaska hierarchia, nowoczesne nośniki informacji oraz przejrzysta komunikacja zapewniają wsparcie płynnego przepływu informacji oraz wiedzy między firmą a klientem, jak również poszczególnymi obszarami i placówkami firmy. Koncern WESSLING widzi swoje miejsce na rynku międzynarodowym jako firma, w której można się wiele nauczyć, korzystając z możliwości współpracy z różnymi ludźmi, uzyskującymi niezwykłe wyniki dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom.
Naszych współpracowników traktujemy jako osoby o dużym potencjale poznawczym oraz charakteryzujących się otwartością na ewentualne zmiany.
Dzięki takiej dynamice firma od 25 lat osiąga ciągły wzrost. W poszukiwaniu coraz lepszych rozwiązań każdego dnia cały personel pracuje nad poprawą jakości życia, zgodnie z naszym motto „Quality of life”[Jakość życia].
Ponadto dr Erwin Weßling wspiera działania w zakresie innowacji, przyznając co roku nagrodę o wartości 10 000 EUR za najlepszy pomysł.

Fala WESSLING jako logo firmy

Już podczas zakładania firmy podwójna fala stała się znakiem rozpoznawczym Laboratoriów WESSLING. Jest ona symbolem różnych zakresów działalności: niebieska fala ma odzwierciedlać wodę pitną i gruntową oraz świeże powietrze, natomiast szara fala oznacza ścieki oraz zanieczyszczone powietrze. Zwiększyła się liczba świadczonych usług, jednak siła fali pozostała.

 

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.