Wręczenie nagród na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie WESSLING honoruje pracowników

Siła innowacji w codziennej pracy

Zabytkowe Collegium Maius jest odpowiednim miejscem do nagradzania dobrych pomysłów – kompleks budynków w Krakowie to zalążek Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugiego z najstarszych uniwersytetów w Europie, który powstał w 1364 roku i koncentruje się na naukach przyrodniczych. Międzynarodowa firma WESSLING, zajmująca się doradztwem, wykonywaniem analiz i prowadzeniem badań, skorzystała z imponującej sali wykładowej, by po raz dziesiąty wręczyć swoje nagrody za innowacje. Pracownicy z Francji, Węgier i Niemiec otrzymali nagrody opiewające na łączną sumę 10 000 Euro podczas dorocznego spotkania firmowego, które w 2017 roku odbyło się w Krakowie. Grupa WESSLING, która ma w Polsce silną reprezentację (w Krakowie i w Poznaniu), działa na rynku nowoczesnej analityki laboratoryjnej i usług doradczych. XX pracownic i pracowników zajmuje się w niej stałą poprawą jakości i bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia. W laboratorium emisyjnym i ochrony środowiska w Krakowie oraz w laboratorium mikrobiologicznym w Poznaniu, które należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju. O nadzwyczaj wysokim standardzie analityki laboratoryjnej i specjalistycznego know-how kolegów przekonali się także międzynarodowi uczestnicy spotkania firmowego. Osoby wyróżnione nagrodą Innovation Award wzięły udział w całodniowym zwiedzaniu Krakowa i jego imponującej starówki oraz kopalni soli w Wieliczce.

„Najlepsze i najbardziej zrównoważone innowacje powstają wtedy, gdy firma stale poddaje kontroli każdy proces” – mówi Aneta Chochorek, prezes WESSLING Polska. „Nasi pracownicy mogą i powinni zatem nieustannie rozwijać nowe rozwiązania w codziennej pracy. Takie podejście mamy we krwi” – dodaje Florian Wessling, wspólnik zarządzający spółką WESSLING. 1400 pracowników w 25 lokalizacjach europejskich oraz w Chinach stara się o to, aby razem z klientami znaleźć najlepsze rozwiązania w dziedzinie wysokiej jakości analiz laboratoryjnych i inżynierskich usług doradczych.

„Jesteśmy firmą uczącą się, w której pracownicy są codziennie głęboko zmotywowani do poprawy naszych procesów, produktów i usług” – mówi dr Erwin Wessling, założyciel rodzinnego przedsiębiorstwa, dzięki któremu mogą powstawać innowacje w firmie WESSLING. „Każdy pracownik szuka optymalnych rozwiązań i zawsze ma na względzie potrzeby naszych klientów. Dzięki takiej postawie kolegów osiągamy sukcesy”. Aby zwiększyć innowacyjność, firma współpracuje z uniwersytetami i uczelniami, uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych i angażuje się w prace komitetów technicznych DIN.

Do nagrody WESSLING Innovation Award swoje pomysły zgłosiło około 30 zespołów i pojedynczych pracowników. „Mamy w firmie 40 różnych grup zawodowych, z czego połowa to naukowcy i inżynierowie. To sprawia, że wiele z grup ubiegających się o nagrodę stanowią zespoły interdyscyplinarne” – mówi Diana Wessling, rzeczniczka rodziny udziałowców. „Wyróżniamy się zdecydowanie tym, że ciągle mamy odwagę patrzeć daleko w przód”.

Efektywniejsze przygotowywanie próbek żywności i pasz

Dobrym przykładem jest jeden ze zwycięskich zespołów. Menedżer ds. jakości Natalie Ganzauer i laboranci Brian Patrick Morrison i Julius Pollhäne z oddziału WESSLING w Berlinie opracowali nową efektywniejszą metodę analizy żywności i pasz. Dzięki niej można badać żywność na obecność kilkuset, niejednokrotnie bardzo niestabilnych pestycydów. W celu przeprowadzenia badania, którego wynik będzie reprezentatywny, pracownicy laboratorium schładzają i mielą materiał wyjściowy, aby uzyskać jednorodną próbkę. Dotychczas laboratoria wykorzystywały do tego zestalony dwutlenek węgla, zwany potocznie „suchym lodem”, który schładza produkt do około -78 °C. Zespół z Berlina poszukiwał alternatyw i wypróbował ciekły azot. W tak zwanym mieleniu kriogenicznym można osiągać nadzwyczaj niskie temperatury sięgające minus 196 stopni Celsjusza. Dzięki temu można teraz po raz pierwszy szybko i jednoznacznie stwierdzić obecność ditiokarbaminianów, niestabilnych pestycydów zawierających siarkę. Metoda ta jest na tyle innowacyjna, że firma pracuje nad uzupełnieniem wytycznych jakościowych Komisji Europejskiej ds. analiz pozostałości pestycydów w żywności i paszach o ten nowy proces.

Lepsze przechowywanie próbek leków

Zupełnie inną dziedziną zajmował się zdobywca nagrody dr József Horgoš. Jako tak zwanej "kompetentnej osobie" przypadło mu szczególne zadanie w oddziale na Węgrzech. Badając produkty farmaceutyczne dla firm i dopuszczając je na rynek, firma WESSLING musi w odpowiedni sposób przechowywać próbki referencyjne przez okres do jednego roku po upływie daty ważności. Przeciętnie okres ten wynosi 3-6 lat. Przez ten czas dr Horgoš jest odpowiedzialny za to, by w przypadku reklamacji leki mogły być w dowolnym momencie przebadane ponownie. W budapeszteńskim laboratorium farmaceuta miał dotychczas miejsce na około 200 próbek, co było daleko niewystarczające. József Horgoš opracował dlatego specjalnie zabezpieczoną szafę, którą można umieszczać u specjalnego usługodawcy na paletach w magazynie wysokiego składowania. W razie potrzeby można tutaj magazynować do 2 000 palet, a tym samym około 112 000 próbek. Pomieszczenie magazynowe spełnia przy tym wszystkie wymagania odnośnie temperatury oraz wilgotności i jest dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych. Nie mniej ważne jest również zmniejszenie kosztów magazynowania, co z kolei przynosi również korzyść klientom firmy WESSLING.

Sprzęt i oprogramowanie dla zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności

W WESSLING Francja kierownik działu IT Paul-Louis Curtaud i programista Maxime Lerbret wykorzystali swoją wiedzę do optymalizacji przeprowadzanych w komorach badawczych testów parametrów emisyjnych materiałów budowlanych w pomieszczeniach wewnętrznych. Badania odbywają się w około 50 komorach, w których przez całą dobę przez 28 dni muszą panować precyzyjnie określone warunki klimatyczne. Do tej pory pracownicy laboratorium musieli być stale obecni na miejscu, aby kontrolować wilgotność powietrza i temperaturę. Laureaci nagrody zamontowali w komorach czujniki USB wilgotności i temperatury, które można odczytywać bezprzewodowo z dowolnego miejsca za pomocą zdalnego sterowania. Poza tym sondy podłączono do sieci, co pozwala na oszczędności w stosowaniu fizycznego komputera, a tym samym miejsca i kosztów. Jednocześnie system zapewnia większe bezpieczeństwo. Gdyby na przykład oprogramowanie w komputerze uległo uszkodzeniu, w przypadku korzystania z sieci nie dojdzie do utraty danych. Ponadto Paul-Louis Curtaud i Maxime Lerbret opracowali własny program, który co dziesięć minut automatycznie zapisuje dane pomiarowe.

Naukowa „inforozrywka”

Działalność firmy WESSLING jest często skomplikowana, a więc niełatwa do przekazania. Z tego względu podczas prezentacji ekspertyz w ramach akademii firmowej lub licznych imprez zewnętrznych eksperci muszą często wybiegać poza prezentowany temat. Dr Peter Andersch, dyrektor techniczny laboratoriów w Münster, znalazł prostą metodę prezentowania kontekstów naukowych. W specjalistycznym wykładzie w zabawny i zrozumiały sposób wprowadza słuchaczy w złożone zagadnienia, jak np. wzajemne oddziaływania fizyczne i chemiczne, i porównuje przy tym leki generyczne i oryginalne. Posługuje się przy tym swego rodzaju ambasadorem: maskotką „AnalyTiger”, dzięki której prezentacja staje się bardziej obrazowa i zrozumiała. Pomysł dr. Anderscha spotkał się z dużą akceptacją i uznaniem.

WESSLING Innovation Award 2017
 
 
  
Rozpromienione twarze w zabytkowej auli Uniwersytetu Jagiellońskiego (od lewej): założyciel firmy Dr. Erwin Weßling, Prof. Wojciech Macyk, Aneta Chochorek - Prezes WESSLING Polska, zdobywca nagrody Brian Patrick Morrison, wspólniczka Diana Weßling oraz nagrodzeni Paul-Louis Curtaud, dr Peter Andersch, dr József Horgos i Maxime Lerbret