Odpowiedzialny Dialog

Program Dla Rodziców

Autorski Program Dla Rodziców opracowaliśmy w zgodzie z naszymi wartościami, potrzebami Pracowników oraz zasadą work life balance. Dwufilarowy projekt ma na celu wdrażanie Pracownika - Rodzica w rytm życia firmy po powrocie z urlopów macierzyńskiego/wychowawczego, zapozananie go z przysługującymi mu prawami nabytymi w dniu zostania Rodzicem, a także zorganizowanie przez firmę usługi lub wręczenie produktu sprzyjających nowej roli życiowej.