Zarządzanie Różnorodnością

O Karcie Różnorodności

Czym jest Karta Różnorodności?

Karta Różnorodności jest międzynarodowym projektem, realizowanym w krajch UE, w tym w Polsce. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.