Polityka prywatności firmy WESSLING Polska sp. z o.o.

Poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się osobiście do użytkownika, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Odpowiedzialność i dane kontaktowe

1.1. Odpowiedzialność zgodnie z art. 4 ust. 7 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ponosi WESSLING Polska sp. z o.o., Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, info@wessling.pl (patrz stopka redakcyjna na stronie https://pl.wessling-group.com/pl/dane-spolki).

1.2. Inspektor ochrony danych jest powoływany przez .

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:

WESSLING Polska sp. z o.o.
Prof. Michała Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
info@wessling.pl

2. Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa względem nas (patrz RODO art. 15 i kolejne):

2.1. Użytkownik ma prawo uzyskać informację o tym, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. W tej sytuacji użytkownik ma prawo do uzyskania następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • dane lub kategorie danych podlegających przetwarzaniu;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców;
 • planowany okres przechowywania danych.

2.2. Użytkownik ma prawo dokonać korekty nieprawidłowych danych, które są przez nas przechowywane.

2.3. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika i może zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

2.4. Użytkownik ma prawo zażądania od nas usunięcia swoich danych osobowych. Zastosujemy się do tej prośby, chyba że będziemy potrzebować danych w jednym z poniższych przypadków:

 • w celu wypełnienia prawnych zobowiązań, którym podlegamy;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z naszej strony.

2.5. Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

2.6. W przypadku przekonania, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma również prawo do złożenia skargi na nas do organu nadzorczego ds. ochrony danych.
Listę organów nadzorczych ds. ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Inspektora ds. ochrony danych i swobody przepływu informacji.

3. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Nasza strona internetowa jest ukierunkowana na minimalizację ilości danych.

Podczas wchodzenia na naszą stronę internetową żadne dane osobowe nie są przekazywane na nasze serwery, chyba że użytkownik aktywnie przesyła nam takie dane.
Jedynym wyjątkiem są absolutnie niezbędne z powodów technicznych pliki cookie, które są wymagane do funkcjonowania naszej strony internetowej (patrz rozdział 4.4).

Narzędzie do analizy sieci Google Analytics jest skonfigurowane w taki sposób, że dane są zbierane wyłącznie anonimowo i za ich pomocą nie można wyśledzić poszczególnych osób.

Wszystkie inne technologie dostawców zewnętrznych (np. Google Maps, wtyczki do YouTube) są domyślnie dezaktywowane, więc podczas wizyty na naszej strony internetowej żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim.

W banerze informującym o plikach cookie można wyrazić zgodę na ich wykorzystanie lub zezwolić na treści z zewnątrz w celu poprawy funkcjonalności oraz zawartości naszej strony internetowej. W takim przypadku również dostawcy zewnętrzni mogą mieć możliwość uzyskania informacji o danych osobowych użytkownika.

4. Pliki cookie

4.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika. Zawierają one informacje, które są wysyłane z powrotem na naszą stronę internetową przy następnej wizycie przy użyciu tego samego urządzenia końcowego. Z urządzenia końcowego użytkownika pobierane są wyłącznie wcześniej zapisane pliki cookie. Żadne inne treści nie są pobierane.

4.2. Pliki cookie mogą również zawierać dane osobowe, takie jak np. adres IP. Dlatego przechowujemy je tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie na to zezwolił w ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie ze skutkiem na przyszłość, dostosowując odpowiednio ustawienia bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Wyjątek stanowią pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej z powodów technicznych. Bez nich użytkownik nie będzie mógł wejść na naszą stronę internetową ani się po niej poruszać. Ze względu na powyższe te pliki cookie są z zasady aktywowane.

4.3. W każdej chwili użytkownik ma także prawo do dezaktywowania plików cookie w swojej przeglądarce. Zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika nie będzie wówczas możliwe.
Chcemy jednak zwrócić uwagę, że dezaktywowanie plików cookie w ogóle może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

4.4. Rodzaje plików cookie

Poniżej opisano różne rodzaje stosowanych przez nas plików cookie. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookie można znaleźć w banerze informującym o plikach cookie.

4.4.1 Pliki cookie wymagane z powodów technicznych

Pliki cookie wymagane z powodów technicznych zapewniają funkcje, bez których korzystanie z naszej strony w przewidywany sposób nie byłoby możliwe. Te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie przez nas, tzn. wszystkie informacje zapisane w plikach cookie są przekazywane wyłącznie na naszą stronę internetową.

Są to następujące informacje:

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Każdorazowo przesłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język, typ i wersja oprogramowania przeglądarki

Pliki cookie niezbędne z powodów technicznych są wykorzystywane na przykład w celu zapewnienia, że zarejestrowany użytkownik pozostaje zawsze zalogowany podczas nawigacji po różnych podstronach naszej strony internetowej i nie musi ponownie wprowadzać danych logowania przy wchodzeniu na inną podstronę.

Korzystanie z plików cookie niezbędnych z powodów technicznych na naszej stronie internetowej jest możliwe i dopuszczalne bez zgody użytkownika. Z tego powodu nie można ich wyłączyć. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować pliki cookie w swojej przeglądarce (patrz rozdział 4.3).

Podstawą prawną do korzystania z plików cookie niezbędnych z powodów technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wyważenie interesów w oparciu o nasz uzasadniony i dominujący interes w udostępnieniu sprawnej pod kątem technicznym strony internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług).

4.4.2 Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzysta się ze stron internetowych, w celu poprawy ich atrakcyjności, treści i funkcjonalności. Te pliki cookie pomagają nam ustalić, czy, które, jak często i jak długo odwiedzane są podstrony naszej strony internetowej oraz, jakie treści są szczególnie interesujące dla użytkowników.

W tym celu korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci. W odniesieniu do powyższego należy zapoznać się z rozdziałem 4.4.3.

Informacje uzyskane z tych plików cookie są zagregowane i nie pozwalają nam na identyfikację poszczególnych użytkowników ani odwiedzanych przez nich podstron. Służą one do sporządzania statystyk dotyczących zachowań wszystkich użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową w celu lepszego dostosowania jej treści do potrzeb użytkowników, poprawy komfortu użytkowania i optymalizacji naszej oferty.

Podstawą prawną stosowania analitycznych plików cookie i Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika.

4.4.3 Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci stworzonej przez Google Inc. („Google”) Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tzw. plików cookie (ciasteczek), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika, umożliwiającymi analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o wykorzystywaniu tej strony internetowej przez użytkownika generowane przez ten plik cookie są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Google dokona skrócenia adresu IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Wskazówka firmy WESSLING: Skonfigurowaliśmy Google Analytics na naszej stronie internetowej w taki sposób, że adresy IP są zapisywane wyłącznie anonimowo.

Adres IP, przekazany w ramach Google Analytics z przeglądarki użytkownika, nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Można uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku niemożliwe może stać się korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Poza tym użytkownik może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Informacje dotyczące innych dostawców: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001, e-mail: support-deutschland@google.com.

Warunki użytkowania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Informacje o ochronie danych: https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl   

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

5. Dostawca zewnętrzny

Firma WESSLING oferuje na swojej stronie internetowej także technologie pochodzące od innych dostawców.

Ponieważ technologie te mogą przekazywać dane na serwery zewnętrznych dostawców i mogą przechowywać pliki cookie w urządzeniu końcowym użytkownika, korzystamy z nich tylko po wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie. W przypadku, gdy użytkownik nie wyrazi zgody, niektóre treści mogą nie być wyświetlane.

5.1. Google Maps

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować położenie geograficzne naszych zakładów na mapie. Wyraźnie zaznaczamy, że Google Maps automatycznie zapisuje pliki cookie i może przekazywać dane (co najmniej adres IP) z przeglądarki użytkownika na serwer zewnętrzny, jeśli użytkownik włączy tę opcję w naszym banerze dotyczącym plików cookie. WESSLING nie ma wpływu na tego typu zachowanie. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących plików cookie.

Podstawę prawną wykorzystania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.2. Youtube

Od czasu do czasu informujemy użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o wydarzeniach lub naszych usługach w formie filmów wideo. W tym celu stosujemy wtyczki YouTube. Wyraźnie zaznaczamy, że YouTube automatycznie zapisuje pliki cookie i przekazuje dane (co najmniej adres IP) z przeglądarki użytkownika na serwer zewnętrzny, jeśli użytkownik włączy tę opcję w naszym banerze dotyczącym plików cookie. WESSLING nie ma wpływu na tego typu zachowanie. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących plików cookie.

Podstawę prawną wykorzystania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez użytkownika dane (adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. W przypadku, gdy w związku z powyższym przechowywanie danych nie jest już wymagane, dane zostaną przez nas usunięte lub, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania albo usunięcie nie jest możliwe, ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt przez e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7. Portal klienta

7.1. Użytkownik może zarejestrować się, podając swoje dane osobowe, w celu korzystania z naszego portalu klienta. Rejestracja odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem właściwego dla użytkownika opiekuna klienta.

Za pomocą portalu klienta zarejestrowani klienci mogą zlecać analizy i przeglądać wyniki analiz. Ponadto oferujemy archiwum online dla wcześniej sporządzonych analiz dla klienta.

7.2.    W ramach procesu rejestracji zakładanego konta klienta gromadzone i przechowywane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

W ramach procesu rejestracji pozyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych. Użytkownik ma prawo anulowania dostępu w dowolnym momencie.
Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

7.3. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z naszego portalu, dane użytkownika wymagane w celu realizacji umowy przechowujemy aż do momentu ostatecznego anulowania dostępu. Ponadto przechowujemy dane, które użytkownik podaje dobrowolnie na czas korzystania z portalu, chyba że wcześniej je usunie. Wszystkimi informacjami można zarządzać i je modyfikować w chronionym obszarze klienta.

W przypadku udzielania zleceń za pośrednictwem portalu klienta, jesteśmy zobowiązani na podstawie prawa handlowego i podatkowego do przechowywania adresu e-mail użytkownika, informacji o płatności i zamówieniu przez okres dziesięciu lat. Jednakże po dwóch latach ograniczamy przetwarzanie, tzn. dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

W przypadku zgody użytkownika podstawą prawną do korzystania z danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku umów zawartych za pośrednictwem portalu klienta art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8. Chmura WESSLING

8.1. Użytkownik może zarejestrować się, podając swoje dane osobowe, w celu korzystania z naszej chmury WESSLING. Rejestracja odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem właściwego dla użytkownika opiekuna klienta.

8.2. W ramach procesu rejestracji zakładanego konta klienta gromadzone i przechowywane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

W ramach procesu rejestracji pozyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych. Przetwarzanie obejmuje przy tym również wysłanie wiadomości e-mail na podany adres e-mail w przypadku pojawienia się nowych danych. Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie.
Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

8.3. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z chmury WESSLING, dane użytkownika wymagane w celu realizacji umowy przechowujemy aż do momentu ostatecznego anulowania dostępu. Ponadto przechowujemy dane, które użytkownik podaje dobrowolnie na czas korzystania z portalu, chyba że wcześniej je usunie. Wszystkimi informacjami można zarządzać i je modyfikować w chronionym obszarze klienta.

Podstawą prawną do korzystania z danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9. Newsletter

9.1. Jeżeli otrzymaliśmy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą usługi lub towaru, a użytkownik nie zgłosił sprzeciwu wykorzystania swojego adresu e-mail, poinformujemy go w przyszłości o naszych podobnych towarach lub usługach.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 7 ust. 3 ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji (UWG).

9.2. We wszystkich innych przypadkach będziemy wysyłać do użytkownika nasz biuletyn tylko wtedy, gdy użytkownik zamówi jego subskrypcję udzielając zgody. Promowane towary i usługi zostały wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Do zamawiania subskrypcji newslettera wykorzystujemy procedurę podwójnego sprawdzania procesu rejestracji, tzw. double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji prześlemy do użytkownika na podany adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera. Ponadto każdorazowo zapisujemy adresy IP użytkownika oraz godzinę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest dostarczenie nam potwierdzenia rejestracji użytkownika oraz ewentualnego wyjaśnienia nadużyć dotyczących jego danych osobowych.

Aby otrzymywać nasz newsletter, trzeba podać jedynie swój adres e-mail. Podanie pozostałych, zaznaczonych osobno danych jest dobrowolne; dane te umożliwią nam zindywidualizowanie kontaktu z użytkownikiem. Po dokonaniu przez użytkownika potwierdzenia zapiszemy adres e-mail w celu przesyłania na niego newslettera.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 z. 1 lit. a RODO.

9.3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Zgodę można wycofać, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@wessling.de lub kontaktując się za pomocą danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

9.4. Wysyłka naszego newslettera jest realizowana przez firmę henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster, Niemcy.

henworx GmbH & Co KG będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie do celów związanych z przesyłaniem naszego newslettera w sposób wskazany powyżej. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.

Podstawę prawną przekazywania danych henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Umowa dotycząca przetwarzania danych zgodna z art. 28 ust. 3 zdanie 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).