Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy WESSLING Polska sp. z o.o.

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych

1.1 Poniżej przedstawiamy informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się osobiście do użytkownika, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1.2 Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest firma WESSLING Polska sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, info(at)wessling(dot)pl (patrz stopka na dole strony https://pl.wessling-group.com/pl/service/dane-spolki/ ).

Nasz administrator danych, Katarzyna Możejko, jest dostępny pod adresem

WESSLING Polska sp. z o.o.
ulica Prof. Michała Bobrzyńskiego 14
30.348 Kraków
telefon: +48 12 297 46 50
inspektor(at)wessling(dot)pl

1.3 Jeżeli w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zleceniobiorców lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, zostaną Państwo poniżej szczegółowo poinformowani o wszelkich procesach. Wskazujemy przy tym również określone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

2. Prawa użytkownika

2.1 Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących użytkownika:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

2.2 Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi na nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

3. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

3.1 W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. bez rejestrowania lub przekazywania nam innych informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które do naszego serwera przekazuje Państwa przeglądarka internetowa. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Każdorazowo przesłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka- System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.2 Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym przypisanym do używanej przeglądarki internetowej i poprzez które do miejsca,  które ustawia plik cookie (tutaj przez nas), napływają określone informacje. Pliki cookie nie uruchamiają żadnych programów ani nie przenoszą wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

3.3 Stosowanie plików cookie:

a) Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

 • Przejściowe pliki cookie (patrz b)
 • Trwałe pliki cookie (patrz c).

b) Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć  w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami, np. odmówić przyjmowania plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że utracona może zostać wówczas możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

4. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) będą przez nas przechowywane, aby odpowiedzieć na zadane pytania. Pozyskane w związku z tym dane są usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Portal klienta

5.1 Podając dane osobowe istnieje możliwość zarejestrowania się i korzystania z naszego portalu klienta. Rejestracja odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem właściwego dla Państwa opiekuna klienta. 

Za pośrednictwem portalu klienta zarejestrowani klienci mogą zlecać analizy i przeglądać wyniki analiz. Ponadto oferujemy archiwum online dla wcześniej porządzonych analiz dla klienta. 

5.2 Podczas rejestracji za pośrednictwem opiekuna klienta należy wypełnić dostarczony przez niego formularz. Nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji zakładanego konta klienta gromadzone i przechowywane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

W ramach procesu rejestracji pozyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie powyższych danych. Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. 

5.3 Jeśli korzystają Państwo z naszego portalu, zachowujemy Pastwa dane wymagane do realizacji umowy, do momentu całkowitego skasowania dostępu. Ponadto przechowujemy dane dobrowolnie  dostarczone przez klienta na czas korzystania z portalu, chyba że wcześniej zostaną usunięte. Wszystkie informacje mogą być zarządzane i zmieniane w chronionym obszarze klienta.

W przypadku udzielania zleceń za pośrednictwem portalu klienta, jesteśmy zobowiązani na podstawie prawa handlowego i podatkowego do przechowywania Państwa adresu email, informacji o płatności i zamówieniu przez okres dziesięciu lat. Jednakże po dwóch latach ograniczamy przetwarzanie, tzn. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

W przypadku zgody użytkownika podstawą prawną do korzystania z danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku umów zawartych za pośrednictwem portalu klienta art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. Chmura WESSLING

6.1 Podając dane osobowe istnieje możliwość zarejestrowania się i korzystania z naszej chmury WESSLING. Rejestracja odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem właściwego dla Państwa opiekuna klienta.

Chmura WESSLING służy do wymiany dużych ilości danych z zarejestrowanymi klientami. Poprzez chmurę WESSLING mogą być udostępniane klientowi obszerne raporty i analizy, które nie kwalifikują się do dostarczania pocztą e-mail.

6.2 Podczas rejestracji za pośrednictwem opiekuna klienta należy wypełnić dostarczony przez niego formularz. Nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji zakładanego konta klienta gromadzone i przechowywane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

W ramach procesu rejestracji pozyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych. Przetwarzanie obejmuje przy tym również wysłanie wiadomości e-mail na podany adres e-mail, w przypadku pojawienia się nowych danych. Użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie.

6.3 Jeśli korzystają Państwo z naszego portalu, zachowujemy Pastwa dane wymagane do realizacji umowy, do momentu całkowitego skasowania dostępu. Ponadto przechowujemy dane dobrowolnie  dostarczone przez klienta na czas korzystania z portalu, chyba że wcześniej zostaną usunięte. Wszystkie informacje mogą być zarządzane i zmieniane w chronionym obszarze klienta.

Podstawą prawną do korzystania z Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7. Newsletter

7.1 Jeżeli w związku ze sprzedażą usługi albo towaru otrzymaliśmy Państwa adres e-mail, a Państwo nie wskazali, że nie zgadzają się na wykorzystywanie Państwa adresu e-mail, w przyszłości będziemy Państwa informować o naszych własnych, podobnych towarach lub usługach.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnację można zgłosić, klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter, wysyłając wiadomość na adres info@wessling.de, lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

7.2 W pozostałych przypadkach otrzymają Państwo nasz newsletter wyłącznie, jeżeli został on przez Państwa dobrowolnie zaabonowany. Poprzez newsletter informujemy Państwa o naszych aktualnych, ciekawych ofertach. Promowane towary i usługi zostały wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Do zapisywania na nasz newsletter wykorzystujemy procedurę podwójnego sprawdzania procesu rejestracji, tzw. double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji prześlemy Państwu na podany adres e-mailowy wiadomość, w której poprosimy, by potwierdzili Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera. Ponadto każdorazowo zachowujemy Państwa adresy IP oraz godzinę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest dostarczenie nam potwierdzenia Państwa rejestracji oraz ewentualnego wyjaśnienia nadużyć dotyczących Państwa danych osobowych.

Aby otrzymywać nasz newsletter muszą Państwo podać jedynie swój adres e-mail. Podanie pozostałych, zaznaczonych osobno danych jest dobrowolne; dane te umożliwią nam zindywidualizowanie kontaktu z Państwem. Po dokonaniu przez Państwa potwierdzenia zapiszemy Państwa adres e-mail w celu przesyłania na niego newslettera. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. zdanie pierwsze lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7.3 Udzieloną zgodę na przesyłanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili cofnąć, rezygnując z otrzymywania newslettera. Rezygnacji można dokonać, klikając na link umieszczony w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, za pośrednictwem e-maila na adres info@wessling.de albo w wiadomości przesłanej na adres kontaktowy podany w stopce.

7.4 Przesyłanie naszego newslettera realizuje henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster, Niemcy.

henworx GmbH & Co KG będzie wykorzystywać Państwa dane wyłącznie do celów związanych z przesyłaniem naszego newslettera w sposób wskazany powyżej. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.

Podstawę prawną przekazywania danych henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Umowa dotycząca przetwarzania danych zgodna z art. 28 ust. 3 zdanie 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. związanej z analizą Internetu („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę  korzystania przez Państwa z witryny. Generowane przez Cookie informacje o Państwa wykorzystywaniu tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w tej witrynie Państwa adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego tę witrynę Google wykorzysta te informacje do analizy Państwa korzystania z tej witryny, aby zestawiać raporty o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostanie powiązany z innymi danymi firmy Google. Można uniemożliwić zapisanie Cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie można ewentualnie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez cookie danych odnoszących się do korzystania przez Państwo z witryny (włącznie z Państwa adresem IP) oraz ich przetwarzanie przez firmę Google, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl pobierając i instalując dostępny pod poniższym linkiem plugin do przeglądarki. Bliższe informacje na ten temat znajdują się pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że w tej witrynie Google Analytics został poszerzony o kod, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). 

Wskazówka firmy WESSLING: Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP na naszej stronie internetowej.

WESSLING International

Global und lokal: WESSLING ist in Ihrer Nähe.