Zmiana danych kontaktowych

Ze względu na modernizację centrali telefonicznej w naszym laboratorium WESSLING Polska w Poznaniu, nastąpiła tymczasowa zmiana numeru kontaktowego

Aktualnie można się kontaktować z naszym laboratorium WESSLING w Poznaniu pod numerem: +48 502 823 079