Azbest

Świadomi zagrożeń jakie dla zdrowia ludzkiego niesie obecność azbestu przeprowadzamy badania wyrobów zawierających azbest. W skali laboratoryjnej identyfikujemy ilość i jakość włókien.

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.