Badania odpadów

Jeżeli wytwarzają Państwo odpady lub są odpowiedzialni za ich przyjmowanie i składowanie, możemy wykonać analizy i testy, które umożliwią podjęcie właściwej decyzji dotyczącej dalszego postępowania.

Jesteśmy w stanie przebadać odpady komunalne, przemysłowe, przeznaczone do współspalania i inne. Badamy odpady obojętne, niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne i obojętne.

Poza standardowymi parametrami przeprowadzamy oznaczenia, takie jak wartość opałowa, punkt zapłonu, zawartość wody metodą Karla-Fischera, specyficzne testy wymywania i wiele innych.

Węgiel, żużle i popioły

Oznaczamy także fizyczne i chemiczne parametry węgla, żużli i popiołów. Przygotowaliśmy specjalne pakiety analityczne dla klientów wykonujących takie badania. Pakiet analiz próbek węgla obejmuje określenie wartości opałowej i węgla w paliwie, popiołu i wilgotności, wyliczenie wartości opałowej netto oraz przygotowanie próby.

Pakiet analiz próbek węgla i popiołu obejmuje kreślenie wartości opałowej i węgla w paliwie, popiołu i wilgotności, wyliczenie wartości opałowej netto oraz przygotowanie próbki i oznaczenie zawartości węgla w popiele i żużlu.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.