Badania laboratoryjne paliw alternatywnych

Przeprowadzamy badania parametrów energetycznych paliw stałych i ciekłych. Na życzenie Klienta na podstawie przeprowadzanych analiz wyznaczamy wskaźniki emisji dla paliw oraz wskaźniki utleniania dla instalacji.

Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących stałych paliw wtórnych, wydanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny, jest specyfikacja CEN/TS 15440:2006 (Stałe paliwa wtórne – metody określania zawartości biomasy), stanowiąca wytyczne dla opracowania krajowych norm w tym zakresie.

Procedura badawcza laboratoriów WESSLING sporządzona została m.in. na podstawie norm dotyczących biomasy: wymienionej wcześniej CEN/TS 15440:2006 oraz DIN CEN/TS 15403 (Metoda oznaczania zawartości popiołu); DIN CEN/TS15407 (Metoda oznaczania zawartości: węgla, wodoru i azotu); a także na podstawie procedur badawczych laboratorium: UOP-OSP- VarioMax (Oznaczenie azotu i węgla w materiałach stałych); UOPIA (Analityka stałych i mieszanych paliw wtórnych).

Zakres stosowalności specyfikacji CEN/TS 15440:2006 nie obejmuje jako paliw poddawanych analizie zawartości biomasy:

  • Czystych części odpadów, produktów i półproduktów, które są uznane jako biomasa wolna od emisji CO2
  • Węgla drzewnego, stałych paliw kopalnych, koksu i ich mieszanin z odpadami;
  • Stałych paliw wtórnych zawierających powyżej 10% masowych odpadów gumowych wytworzonych na bazie syntetycznego lub/i naturalnego kauczuku;
  • Stałych paliw wtórnych zawierających powyżej 5% masowych: nylonu, poliuretanu i innych polimerów z grupami aminowymi, biologicznie degradowalnych tworzyw sztucznych pochodzenia kopalnego;
  • Stałych paliw wtórnych zawierających powyżej 5% masowych: wełny albo wiskozy,biologicznie nie degradowalnych tworzyw sztucznych pochodzenia biogennego, olejów i tłuszczów o charakterze biomasy.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.