Analiza wody w kierunku obecności i liczba bakterii z rodzaju Legionella

Bakterie z rodzaju Legionella od 1977 roku uznane są za czynnik chorobotwórczy dla człowieka. W 1976 roku w USA w hotelu Bellevue-Stratford w Filadelfii, odbywał się zjazd weteranów Legionu Amerykańskiego (stąd pochodzi nazwa Legionella). Spośród uczestników zachorowało 221 osób, a 34 osoby zmarły na tajemniczą chorobę. Po długotrwałych badaniach okazało się, że przyczyną były bakterie występujące w hotelowej klimatyzacji. Potocznie choroba nazywana jest chorobą legionistów, a wywoływana jest przez szczep Legionella pneumophila.

Wzrost bakterii w warunkach naturalnych następuje w obecności bakterii heterotroficznych, promieniowców, grzybów, glonów, a w szczególności pierwotniaków z grupy ameb i orzęsków. Substancje niezbędne do wzrostu Legionelleae pobierają z żywych lub obumarłych komórek tych organizmów. Naturalne biotopy są źródłem dalszego rozprzestrzeniania się Legionellea w środowisku pracy oraz bytowania ludzi. Wraz z wodą powierzchniową wykorzystaną w stacjach uzdatniania wody bakterie te łącznie z organizmami, na których się rozwijają przedostają się do systemów dystrybucji wody zimnej i ciepłej, zbiorników wody, komór zraszania urządzeń klimatyzacyjnych, aparatury medycznej (urządzenia do wspomagania oddychania, przewody tłoczące wodę do turbin stomatologicznych, urządzeń do dializy). Bakterie z rodzaju Legionella mają zdolność do przeżywania w szerokim zakresie temperatur 5-63°C, a rosną w 20-50°C.

W dobie globalizacji świata i rozwoju techniki, jesteśmy zmuszeni do odbywania podróży, podczas których korzystamy z sieci hoteli. Coraz częściej również przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Po pracy chcąc szybko i skutecznie zregenerować siły korzystamy z basenów, sauny, jacuzzi. Biorąc pod uwagę ciągły stres i pogarszający się stan zdrowia sprawia, że coraz częściej jesteśmy podatni na różnego rodzaju infekcje w tym również na infekcje wywołane przez bakterie z rodzaju Legionella.

Z uwagi na powszechne występowanie Legionelli w instalacjach wodnych bardzo ważne jest, aby ich stan był pod stałym, ścisłym monitoringiem. Bez względu na rodzaj sytemu dystrybucji wody, należy pamiętać o dobraniu odpowiednich rozwiązań technicznych, kontroli czynników sprzyjających rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella oraz o regularnym czyszczeniu i dezynfekcji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi bakterie z rodzaju Legionella należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Częstotliwość i ilość pobieranych prób uzależniona jest od uzyskanych wyników oraz miejsca ich pobierania. Dopuszczalny poziom wynosi <100 jtk w 100 ml wody. W szpitalach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce wody o objętości 1000 ml.
Jako jedno z dwóch Laboratoriów w Polsce posiadamy akredytację na badanie pałeczek z rodzaju Legionella według normy PN-ISO 11731:2002.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.