Woda pitna

Woda pitna, numer jeden wśród artykułów żywnościowych, podlega szczegółowym higienicznym  i chemicznym kontrolom jakości w oparciu o rozporządzenie w sprawie wody pitnej. Laboratoria WESSLING wspierają swoich klientów kompetentnym i interdyscyplinarnym zespołem specjalistów z zakresu pobierania próbek, analizy i oceny wody pitnej. Podstawowym wymogiem zdrowego trybu życia jest dostępność do wody pitnej, która spełnia najwyższe kryteria jakościowe. Nienaganna pod względem chemicznym i mikrobiologicznym woda pitna jest:

  • wolna od czynników chorobotwórczych,
  • bezbarwna i bezwonna, jak również bez smaku,
  • nieszkodliwa dla zdrowia.

Parametry mikrobiologiczne

Standardowo stosowane są wszystkie metody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz. 2294) z późniejszymi zmianami oraz szybka metoda Colilert na obecność bakterii z grupy coli i Escherichia coli.

Parametry fizykochemiczne

Oferujemy Państwu badania fizykochemiczne i sensoryczne wody pitnej w zakresie przewidzianym przez monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, Poz. 2294).

Zapytaj o szczegóły naszej oferty:

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.