Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna jest wykonywana na koniec realizacji przedsięwzięcia w celu porównania przewidywań dotyczących jego oddziaływania na środowisko z rzeczywistym wpływem przedsięwzięcia na komponenty środowiska.

WESSLING engineering sector

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w otrzymanej decyzji przedstawiane są prognozowane oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowane działania zapobiegawcze. Analiza porealizacyjna jest ostatnim etapem procesu inwestycyjnego. Jej celem jest porównanie przewidywań i planów z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji tego przedsięwzięcia i z działaniami podjętymi dla ich ograniczenia.

Inwestor może być zobligowany do opracowania analizy porealizacyjnej. Jest ona niezbędna między innymi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Organ administracyjny zobligowany jest do wskazania przyczyny nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w uzasadnieniu wydanej decyzji środowiskowej. W razie konieczności jej wykonania, zostanie precyzyjnie wyznaczony zakres i termin jej przedstawienia.

W ramach analizy porealizacyjnej najczęściej wykonuje się kontrolne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiary natężenia hałasu w środowisku, dokonuje się analizy monitoringu ścieków oraz poprawności w prowadzeniu gospodarki odpadami.

Celem jest sprawdzenie czy eksploatacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustanowionymi standardami środowiska oraz ewentualne wskazanie nieprawidłowości.

NASZA OFERTA

Po zapoznaniu się z wydaną przez organ administracyjny decyzją środowiskową, uwzględniającą obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej oraz raportem z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponujemy kolejne kroki postępowania. Finalnie przygotowany zostanie dokument analizy porealizacyjnej. Zarówno w trakcie trwania ustaleń, jak i po przedstawieniu dokumentacji organom administracyjnym, oferujemy Państwu wsparcie merytoryczne naszych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

WESSLING Polska uczestnikiem systemu certyfikacji QS

WESSLING Polska wykonuje badania dla firm uczestniczących w programie certyfikacji QS. Quality scheme for food, jako laboratorium posiadające zatwierdzenie centrum certyfikującego.

Więcej informacji

WESSLING Polska Partnerem Strategicznym Przedsięwzięcia „Oczyszczalnia Przyszłości”

Udział WESSLING Polska w Przedsięwzięciu „Oczyszczalnia Przyszłości” organizowanym przez NCBR. Nasza firma Partnerem Strategicznym.

Więcej informacji

Umów spotkanie online

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem online z przedstawicielem naszej firmy, poinformuj nas o tym.

Więcej