Dokumentacje środowiskowe

Eksperci WESSLING Polska pomogą Państwu w przygotowaniu niezbędnych dokumentacji środowiskowych, w tym między innymi wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, przeglądu ekologicznego oraz wszelkiego rodzaju ekspertyz środowiskowych, wymagających fachowej oceny.

Wykonujemy specjalistyczne dokumentacje środowiskowe, niezbędne do uzyskania pozwoleń i zezwoleń administracyjnych, również na potrzeby oceny funkcjonowania instalacji i oceny formalno-prawnej. Oferujemy dokumentacje oraz ekspertyzy, wymagane zarówno dla planowanych inwestycji, jak i tych w trakcie eksploatacji.

Jednymi z najpopularniejszych dokumentacji środowiskowych są wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych, w tym pozwolenie wodnoprawne. Często zdarza się, że inwestorzy, prowadzący instalację oraz instytucje administracyjne napotykają sytuacje wymagające oceny specjalisty. Przykładem mogą być okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. W drodze decyzji administracyjnej podmiot prowadzący instalację może wówczas zostać zobowiązany do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

W WESSLING Polska wykonujemy fachową dokumentację środowiskową w oparciu o aktualne regulacje prawne, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie naszych pracowników. Oferujemy pomoc w przypadku sytuacji wymagających interpretacji przepisów prawnych, oceny stanu technicznego instalacji, czy przyjętych rozwiązań, a także przygotowania dokumentacji do otrzymania niezbędnych pozwoleń. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Porównanie zawartości pestycydów w żywności z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

Czy żywność ekologiczna jest lepsza od żywności z uprawy ekologicznej? Zbadaliśmy to!

Więcej informacji

Badania ścieków z myjni samochodowych

Rozwój rynku transportowego związany jest z powstawaniem infrastruktury towarzyszącej, m.in. myjni samochodowych, które swoją działalnością mogą negatywnie wpływać na środowisko. Dowiedz się więcej.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź