Dokumentacje środowiskowe

Eksperci WESSLING Polska pomogą Państwu w przygotowaniu niezbędnych dokumentacji środowiskowych, w tym między innymi wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, przeglądu ekologicznego oraz wszelkiego rodzaju ekspertyz środowiskowych, wymagających fachowej oceny.

Wykonujemy specjalistyczne dokumentacje środowiskowe, niezbędne do uzyskania pozwoleń i zezwoleń administracyjnych, również na potrzeby oceny funkcjonowania instalacji i oceny formalno-prawnej. Oferujemy dokumentacje oraz ekspertyzy, wymagane zarówno dla planowanych inwestycji, jak i tych w trakcie eksploatacji.

Jednymi z najpopularniejszych dokumentacji środowiskowych są wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych, w tym pozwolenie wodnoprawne. Często zdarza się, że inwestorzy, prowadzący instalację oraz instytucje administracyjne napotykają sytuacje wymagające oceny specjalisty. Przykładem mogą być okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. W drodze decyzji administracyjnej podmiot prowadzący instalację może wówczas zostać zobowiązany do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

W WESSLING Polska wykonujemy fachową dokumentację środowiskową w oparciu o aktualne regulacje prawne, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie naszych pracowników. Oferujemy pomoc w przypadku sytuacji wymagających interpretacji przepisów prawnych, oceny stanu technicznego instalacji, czy przyjętych rozwiązań, a także przygotowania dokumentacji do otrzymania niezbędnych pozwoleń. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź