Ekspertyzy

W dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, inwestorzy prowadzący instalację oraz instytucje administracyjne często spotykają się z zagadnieniami wymagającymi oceny sytuacji, czy też rozpoznania danego zagadnienia.

Engineers at the construction site

Nasi specjaliści pomogą Państwu w przygotowaniu dokumentów eksperckich w celu rozwiania wątpliwości, bądź oceny sytuacji.

Zadania takie często odnoszą się do przedsięwzięć związanych z interpretacją przepisów prawnych, stanu technicznego instalacji, przyjętych rozwiązań dla najlepszych dostępnych technik BAT, właściwej szczegółowości dokumentacji i ich merytoryki lub poszczególnych zagadnień występujących w dokumentacjach środowiskowych lub innego rodzaju dokumentach, ale istotnych z uwagi na wymagania ochrony środowiska.

Ponadto, w zależności od rodzaju wpływu inwestycji na środowisko sporządza się odpowiednią dokumentację środowiskową dla uzyskania właściwej decyzji, w której otrzymaniu możemy Państwu pomóc.

NASZA OFERTA

Wykonujemy dokumentacje środowiskowe wspierające proces inwestycyjny na etapie eksploatacji/użytkowania instalacji. Dostosowujemy ofertę do sprecyzowanych potrzeb naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji