Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) przygotowywana jest na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego i postrzegana jako instrument zapobiegawczy.

cornfield

Ocena oddziaływania na środowisko ma na celu przewidywanie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby wywierać znaczący wpływ na otoczenie, przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie. Dlatego istotna jest na początkowym etapie planowania inwestycji.

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga inwestycja będąca w planowaniu, jeżeli nosi znamiona przedsięwzięcia, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wynikiem przeprowadzonej oceny jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która określa sposób realizacji inwestycji najmniej pogarszający obecny stan środowiska.

W WESSLING Polska sp. z o.o. opieramy się na wiedzy eksperckiej w dziedzinie inżynierii środowiska i nauk przyrodniczych. 

NASZA OFERTA

Przeprowadzimy Państwa przez etap oceny oddziaływania na środowisko wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem. Przygotujemy raport z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pomagając uzyskać decyzję środowiskową. 

Uczestniczymy w każdym projekcie, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.