Odpady

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zobowiązuje do zachowania odpowiednich warunków zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

WESSLING recycling industry

Warunki konieczne do spełnienia w celu zapobiegania lub zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów określane są między innymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. 

Gospodarowanie odpadami to nie tylko ich wytwarzanie. To również przetwarzanie i zbieranie. Zgodnie z ustawą o odpadach, na prowadzenie działalności w każdym z tych zakresów wymagane są odpowiednie zezwolenia. 

Nasz zespół tworzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu gospodarki odpadami. Na podstawie informacji o procesach produkcyjnych, w których powstają odpady, doradzą odpowiednie kierunki ich zagospodarowania, najlepsze z punktu widzenia ochrony środowiska oraz minimalizacji kosztów w tym obszarze. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.