BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Jego integralną częścią jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i generujących odpady.

Baza danych BDO pozwala gromadzić informacje o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Od 1 stycznia 2020 roku elektroniczną ewidencję prowadzą wszyscy przedsiębiorcy wpisani do rejestru.

 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców wytwarzających odpady i prowadzących ich ewidencję, wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkujących lub importujących opakowania lub kupujących je od firm działających w Unii Europejskiej.

NASZA OFERTA

  • pomoc w złożeniu wniosku o wpis do Rejestru BDO, o dokonanie w nim zmian lub o wykreślenie z niego
  • konsultacje w sprawie konieczności wpisania się danego podmiotu do Rejestru BDO
  • określenie kodu odpadu na podstawie procesu technologicznego
  • coroczna deklaracja do Urzędu Marszałkowskiego, w tym sporządzanie i przekazywanie zbiorczego zestawienia o rodzajach i ilościach odpadów, sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  • przygotowanie kart przekazania odpadów
  • prowadzenie bazy BDO w tym modułu ewidencji i sprawozdawczości
  • szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie BDO

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

     

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź