Podejście zintegrowane

WESSLING Polska oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie zintegrowane wraz z załącznikami, m.in. takimi jak raport początkowy. Przygotowujemy również analizę konkluzji BAT oraz analizę porealizacyjną danej inwestycji.

Nasi specjaliści pomagają ocenić wpływ instalacji na środowisko i poszczególne jego komponenty oraz przedstawić analizę konkluzji BAT. Kompleksowe podejście daje obraz możliwych negatywnych skutków prowadzenia działalności i wskazuje metody ich minimalizacji. W jednym dokumencie zawarte są warunki prowadzenia instalacji, określone są wartości graniczne wprowadzanych emisji, warunki chroniące środowisko oraz zasady prowadzenia monitoringu w odniesieniu do każdego komponentu środowiska dla danej działalności.

Kto potrzebuje pozwolenia zintegrowanego?

 Pozwolenie zintegrowane potrzebne jest każdej firmie z instalacją, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Rodzaje takich instalacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i są to:

  • Instalacje do wytwarzania energii i paliw
  • Instalacje do produkcji i obróbki metali
  • Instalacje w przemyśle mineralnym
  • Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych
  • Instalacje w gospodarce odpadami
  • Instalacje w innych rodzajach działalności

Jednym z załączników do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego jest raport początkowy. Raport wykonywany jest wtedy, gdy zachodzą przesłanki, że instalacja może doprowadzić do skażenia gleby i wód podziemnych na terenie zakładu poprzez produkcję, wykorzystanie lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko.

Nasi specjaliści pomagają w przygotowaniu wniosku o pozwolenie zintegrowane oraz w przygotowaniu raportu początkowego. Na Państwa życzenie wykonają również analizę porealizacyjną, która pozwala na określenie rzeczywistego wpływu działalności na środowisko. Doświadczony zespół naszych ekspertów to gwarancja wysokiej jakości dokumentacji oraz rzetelne wsparcie w procesie uzyskiwania decyzji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania w przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenie zintegrowanego. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kadm i ołów w żywności. Zmiany w wytycznych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń

Początek sierpnia przyniósł nowe wytyczne dotyczące zmian najwyższych dopuszczalnych poziomów stężeń kadmu i ołowiu w żywności, które z końcem sierpnia weszły w życie.

Więcej informacji

Znakowanie żywności wartością odżywczą – co jest obowiązkowe, a co dobrowolne?

Obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą określa prawo UE. Istnieje też wiele dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, tworzonych, aby w przystępny sposób podać konsumentom informacje o produktach spożywczych.

Więcej informacji