Analiza wpływu na stan jakości powietrza

W ramach ochrony powietrza, niezależnie od rodzaju potrzebnej dokumentacji, sporządzamy również analizę wpływu na stan jakości powietrza.

cornfield
Analiza wpływu na stan jakości powietrza polega na obliczeniowo-graficznym wyznaczeniu rozkładu stężeń emitowanych substancji do powietrza dla różnego rodzaju instalacji.   Takiej analizy dokonuje się między innymi na etapie projektowania w celu sprawdzenia, czy źródła emisji są usytuowane właściwie względem otoczenia, czy też w trakcie użytkowania zakładu, instalacji lub urządzenia, dla określenia ich wpływu na otoczenie, by móc właściwie zaplanować modernizację. Analizę wpływu na stan jakości powietrza sporządza się również dla monitoringu samego procesu technologicznego.  

NASZA OFERTA

Nasi specjaliści pomogą Państwu w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej do dokonania analizy wpływu źródła emisji na stan jakości powietrza, a następnie przeprowadzą samą analizę, wyznaczając rozkład stężeń substancji emitowanych przez nie do powietrza.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

     

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact us.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź